Hva betyr denne avtalen for deg?

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regn på hvilke utslag avtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre gir for ditt bruk her.

Her kan du se hvordan oppgjøret vil slå ut på ditt bruk (xls-fil).

Beregn utslag på ditt bruk

Ved å plotte inn tallene fra din gård kan du få et inntrykk av hvor stor inntektsøkning -eller nedgang- din gård vil få med statens tilbud til næringen slik det foreligger nå.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere