Det skriver generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag i en kommentar til Høyres alternative landbruksmelding. - Bonden i sentrale områder skal altså løpe fortere, mens bonden i distriktene bør finne en annen inntektskilde. Høyre har som mål å øke matproduksjon, virkemidlene som Høyre mener er løsningen, vil gi den motsatte effekt. En sentralisering av produksjonene vil bety lavere utnyttelse av jordbruksarealet i Norge, skriver Skorge i innlegget Høyre tillbyr mager kost.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Per Skorge

Bondelagets temaside landbruks- og matmeldinga