Høy produktivitet i jordbruket

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ny rapport lagt fram i dag.

Produktivitetskommisjonen la tirsdag fram sin første delrapport om produktivitetsveksten i Norge. På oppdrag fra regjeringa ser Kommisjonen på hva som påvirker produktivitetsutviklingen og peker på områder der myndighetene bør gjennomføre tiltak for å øke produktiviteten.

Rapporten viser at produktivitetsveksten i landbruket er høyere enn gjennomsnittet i fastlandsnæringene. Bønder er innovative og tar tidlig i bruk ny teknologi, noe som viser seg igjen i at arbeidsproduktiviteten de siste ti årene har økt med i gjennomsnitt 4,6 prosent.

Viser ikke hele bildet

Samtidig gir ikke rapporten hele bildet av hva landbruket bidrar med i det norske samfunnet.

- Næringa produserer mange verdier som er viktige for folk som er vanskelig å måle i kroner og øre. Vi må huske på at næringa har en samfunnsrolle som krever tilstedeværelse over hele landet. Det gir ikke de største utslagene på produktivitetsvekst, men det gir mulighet for mangfoldig matproduksjon og er god distriktspolitikk, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Til tross for høy arbeidsproduktivitet i næringa stiller Kommisjonen spørsmål ved verdien av et norsk landbruk sett opp mot kostnadene.

Aldri vært viktigere med norsk matproduksjon

- Det er høyst nødvendig å opprettholde en norsk matproduksjon på norske ressurser, og det har aldri vært viktigere. Verden står overfor klimaendringer som truer vår samlede evne til å produsere mat. Regjeringa har også et politisk mål om å styrke det landbaserte næringslivet. Da er landbruket og næringsmiddelindustrien med sine rundt 90 000 arbeidsplasser helt sentral for verdiskaping og sysselsetting, særlig i distrikta, understreker Bartnes.

- Den framtidige verdiskapingen i Norge etter olje og gass vil blant annet komme gjennom det grønne skiftet. Verdiskaping basert på norske fornybare ressurser fra jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk utgjør basisen i dette skiftet for næringslivet.

Les sammendraget av Produktivitetskommisjonens rapport her.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere