HMS-kampanje med praktisk nytte

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi må få bonden ut av "dette går bra"-moduset, seier Bondelagsleiar Nils T. Bjørke om den nye HMS-kampanjen.

Merete Furuberg, Ane Kismul, Anne-Marie Heiberg og Nils T. Bjørke festet setebeltet og erklærte HMS-kampanjen Trygghet og helse i landbruket for åpnet. Foto: Guro Bjørnstad.

Bondelagsleiaren tok del i opninga av kampanjen "Ingen ulukke på min gard - for trygghet og overskudd", ein kampanje som skal strekka seg over to år med mål om eigne HMS-kurs i kvar einskild kommune over heile landet. - Og etter desse møta voner eg me bønder vil heim og ta oss ein runde på eigen gard for å finna utfordringane før det skjer nok, streka Bjørke under.

Fokus på drift og helse

Kampanjen er eit spleiselag melllom mange  organisasjoner i landbruket og mydigheitene der avtalemidlar utgjer finansieringa. - Vi har arbeidd lenge for å få ned ulykkene i landbruket. Likevel er det stadig vekk for mange ulykker i landbruket, seier Bondelagsleiaren som føler seg sikker på at kampanjen som har Hans Huseby som prosjektleiar, vil få praktisk nytte for bonden. - Målet er at bonden får meir oversikt, og fokus på drift og helse, seier han.

Praktisk retta

- Eg har stor tru på ein kampanje som er praktisk retta. Ein kampanje som vil vere nyttig og for dei som ikkje skadar seg, ein kampanje som fører til at deltakarane går heim etter møtet forå snakke saman, seier Bjørke om kampanje der målsettinga er å nå 20.000 bønder med råd om helse, miljø og sikkerhet.

700 fagarrangement

I løpet av kampanjeperioden skal det arrangerast om lag 700 fagarrangement over heile landet innan følgjande tema: Trygg bruk av traktor, sikrare handtering av store dyr, brann og brannsikring, reduksjon av eksponering for støv i arbeidsmiljøet, reduksjon av fallfarar og tryggleik i skogen.

Landbruket si HMS-teneste er fagleg ansvarleg for kampanjen.

Motevisning for riktig bruk av sikkerhetsutstyr. Her er Guro Huseby iført vernedrakt for sprøyting. Foto: Guro Bjørnstad.

De 100 frammøtte fikk demonstrert forskjellen på bruk av vernebukse og en vanlig bukse i møtet med motorsag. Fibrene i vernebuksa stopper kjedet på motorsaga. Foto: Guro Bjørnstad.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere