HMS-kampanje med praktisk nytte

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Vi må få bonden ut av "dette går bra"-moduset, seier Bondelagsleiar Nils T. Bjørke om den nye HMS-kampanjen.

Merete Furuberg, Ane Kismul, Anne-Marie Heiberg og Nils T. Bjørke festet setebeltet og erklærte HMS-kampanjen Trygghet og helse i landbruket for åpnet. Foto: Guro Bjørnstad.

Bondelagsleiaren tok del i opninga av kampanjen "Ingen ulukke på min gard - for trygghet og overskudd", ein kampanje som skal strekka seg over to år med mål om eigne HMS-kurs i kvar einskild kommune over heile landet. - Og etter desse møta voner eg me bønder vil heim og ta oss ein runde på eigen gard for å finna utfordringane før det skjer nok, streka Bjørke under.

Fokus på drift og helse

Kampanjen er eit spleiselag melllom mange  organisasjoner i landbruket og mydigheitene der avtalemidlar utgjer finansieringa. - Vi har arbeidd lenge for å få ned ulykkene i landbruket. Likevel er det stadig vekk for mange ulykker i landbruket, seier Bondelagsleiaren som føler seg sikker på at kampanjen som har Hans Huseby som prosjektleiar, vil få praktisk nytte for bonden. - Målet er at bonden får meir oversikt, og fokus på drift og helse, seier han.

Praktisk retta

- Eg har stor tru på ein kampanje som er praktisk retta. Ein kampanje som vil vere nyttig og for dei som ikkje skadar seg, ein kampanje som fører til at deltakarane går heim etter møtet forå snakke saman, seier Bjørke om kampanje der målsettinga er å nå 20.000 bønder med råd om helse, miljø og sikkerhet.

700 fagarrangement

I løpet av kampanjeperioden skal det arrangerast om lag 700 fagarrangement over heile landet innan følgjande tema: Trygg bruk av traktor, sikrare handtering av store dyr, brann og brannsikring, reduksjon av eksponering for støv i arbeidsmiljøet, reduksjon av fallfarar og tryggleik i skogen.

Landbruket si HMS-teneste er fagleg ansvarleg for kampanjen.

Motevisning for riktig bruk av sikkerhetsutstyr. Her er Guro Huseby iført vernedrakt for sprøyting. Foto: Guro Bjørnstad.

De 100 frammøtte fikk demonstrert forskjellen på bruk av vernebukse og en vanlig bukse i møtet med motorsag. Fibrene i vernebuksa stopper kjedet på motorsaga. Foto: Guro Bjørnstad.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere