Hjelp oss å synliggjøre trua matjord i Norge!

Av Elisabeth Sæther,
 • Tips en venn om denne siden

Over hele Norge trues matjord av å bli lagt under betong og asfalt. Pågår det planer om å bygge ned matjord nær deg? Hjelp oss å kartlegge og synliggjøre trua, norsk matjord!

Gå inn i kartet og merk av selv, gjerne med beskrivelse og bilde, eller del tipset med oss kommentarfeltet eller privat beskjed på Facebook!

Slik gjør du det:

 1. Utvid kartet ved å trykke på symbol øverst i høyre hjørnet slik at det åpnes opp i egen fane. 
 2. Trykk på rediger i venstre kolonne. 
 3. Søk opp området hvor matjorda er trua. 
 4. Trykk på markør og merk av stedet. 
 5. Skriv inn en liten beskrivelse. 
 6. ​Plages du? Send inn tips via kommentarfelt eller direkte beskjed på Facebook.

Jordaksjon på Delijordet 16. oktober 2014

Åtte kjappe om norsk matjord

 1. I 2015 hadde Norge litt over åtte millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Til sammenligning består hele 66 prosent av Danmark av dyrka mark. 
   
 2. Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.
   
 3. Den aller beste norske matjorda finner vi i dag i tilknytning til noen av de største byene våre på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden. I og med at dette er vekstområder er også presset stort på å omdisponere matjorda til andre formål som veier og annen infrastruktur, næringsbygg og boliger.
   
 4. Mye av matjorda bygges også ned. I årene 2000 til 2015 ble det norske fulldyrka arealet redusert med 750 000 dekar, et areal på størrelse med over 100 000 fotballbaner. 
   
 5. Bare i 2015 ble 6000 dekar omdisponert til andre formål enn matproduksjon.
   
 6. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringen skal ned til 4000 maks dekar i året innen 2020.
   
 7. Norges Bondelag mener at utviklingen med nedbygging av jord må stanses. Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner nordmenn og kvinner. 
   
 8. Norges Bondelag mener at all dyrket og dyrkbar jord skal ha et juridisk vern og at det skal finnes en samlet plan for vern av matjord.

For spørsmål, ta kontakt med:

Elisabeth Sæther, rådgiver i Norges Bondelag: elisabeth.sather@bondelaget.no eller 975 27 954

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere