Hjelp oss å synliggjøre trua matjord i Norge!

Av Elisabeth Sæther,
 • Tips en venn om denne siden

Over hele Norge trues matjord av å bli lagt under betong og asfalt. Pågår det planer om å bygge ned matjord nær deg? Hjelp oss å kartlegge og synliggjøre trua, norsk matjord!

Gå inn i kartet og merk av selv, gjerne med beskrivelse og bilde, eller del tipset med oss kommentarfeltet eller privat beskjed på Facebook!

Slik gjør du det:

 1. Utvid kartet ved å trykke på symbol øverst i høyre hjørnet slik at det åpnes opp i egen fane. 
 2. Trykk på rediger i venstre kolonne. 
 3. Søk opp området hvor matjorda er trua. 
 4. Trykk på markør og merk av stedet. 
 5. Skriv inn en liten beskrivelse. 
 6. ​Plages du? Send inn tips via kommentarfelt eller direkte beskjed på Facebook.

Jordaksjon på Delijordet 16. oktober 2014

Åtte kjappe om norsk matjord

 1. I 2015 hadde Norge litt over åtte millioner dekar dyrka mark. Dette utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Til sammenligning består hele 66 prosent av Danmark av dyrka mark. 
   
 2. Bare én prosent av landarealet vårt er av så god kvalitet at det kan dyrkes korn der.
   
 3. Den aller beste norske matjorda finner vi i dag i tilknytning til noen av de største byene våre på Østlandet, Jæren og rundt Trondheimsfjorden. I og med at dette er vekstområder er også presset stort på å omdisponere matjorda til andre formål som veier og annen infrastruktur, næringsbygg og boliger.
   
 4. Mye av matjorda bygges også ned. I årene 2000 til 2015 ble det norske fulldyrka arealet redusert med 750 000 dekar, et areal på størrelse med over 100 000 fotballbaner. 
   
 5. Bare i 2015 ble 6000 dekar omdisponert til andre formål enn matproduksjon.
   
 6. Stortinget har satt mål om at den årlige omdisponeringen skal ned til 4000 maks dekar i året innen 2020.
   
 7. Norges Bondelag mener at utviklingen med nedbygging av jord må stanses. Ved å ta vare på norsk jord tar vi vare på landets evne til å produsere mat til egen og framtidige generasjoner nordmenn og kvinner. 
   
 8. Norges Bondelag mener at all dyrket og dyrkbar jord skal ha et juridisk vern og at det skal finnes en samlet plan for vern av matjord.

For spørsmål, ta kontakt med:

Elisabeth Sæther, rådgiver i Norges Bondelag: elisabeth.sather@bondelaget.no eller 975 27 954

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Omvisning på den magiske fabrikken, biogassanlegget i Vestfold

30 prosent av husdyrmøkka skal bli til biogass

Bondelaget er svært fornøyde med at et flertall på Stortinget slår fast at 30 prosent av norsk husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon i framtida. – Nå må vi sørge for at virkemidlene for å realisere målet kommer på plass, sier Bjørn Gimming, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Ingen funn av antibiotikaresistente MRSA-bakterier i norske svinebesetninger i fjor.

Ingen MRSA-utbrudd i 2017

I fjor var det ingen funn av klassisk LA-MRSA hos norske svin. – God innsats fra næringa har gitt resultater, sier Bartnes.

Landbruk i Sveits

Den sveitsiske bonden i skvis

Med dagens landbrukspolitikk står den sveitsiske bonden i skvis og har i realiteten valget mellom å være landskapsforvalter eller storbonde, sa Beat Röösli fra Schweitzer Bauernverband, da han innledet på AgriAnalyses internasjonale seminar.

Revefarm. Foto: Norges Pelsdyralslag

Sterkt kritisk til pelsdyrforbud

Pelsdyrforbudet til regjeringa er uforutsigbar næringspolitikk, et år etter at de selv gikk inn for bærekraftig utvikling av næringa. Norges Bondelag er sterkt kritisk til avvikling.

Statssekretær i KLD, Atle Hamar (V) og Erik Lahnstein, daglig leder i Norges Skogeierforbund.

Avviser at EU-samarbeid vil bremse skogsatsing

- Mitt utgangspunkt er at et klimasamarbeid med EU skal ikke legge begrensninger for verdiskaping på norske skogressurser. Dette fastslo statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V), i dag under et frokostseminar i regi av Bondelaget, Skogeierforbundet, NNN, Fellesforbundet og NHO Mat og drikke.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
28
Februar

Fylkersårsmøte Finnmark

Lakselv Hotell
Fredag
02
Mars

Fylkersårsmøte Møre og Romsdal

Scandic Seilet Hotell, Molde
Onsdag
07
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere