Har utreda driftsvansketilskudd

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

I jordbruksforhandlingene i 2017 ble det enighet om å sette ned ei partsammensatt arbeidsgruppe for å utrede kost og nytte ved å innføre ei ny tilskuddsordning som skal kompensere for særskilte driftsvansker. Rapporten ble levert i dag.

Oppgaven til arbeidsgruppa har vært å klargjøre kriterier, tekniske forutsetninger og kostnader knytta til datagrunnlag og forvaltningssystem for ei eventuell ordning. Gruppa har altså sett på forutsetningene for å innføre et slikt tilskudd, men har ikke tatt stilling til om driftsvansketilskuddet bør innføres. Utredninga som ligger til grunn for rapporten gjør det mulig å ta stilling til innføring av et driftsvansketilskudd i jordbruksoppgjøret 2018.

Representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sittet i arbeidsgruppa. 1. vara til styret, Bodhild Fjelltveit og seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling, Anders Huus, har representert Norges Bondelag i arbeidsgruppa. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Flom Agder Ruglandsbroa 2017

Tilbyr kurs i flomforebygging

Flom er problem stadig flere bønder i Norge møter. Nå arrangerer Norges Bondelag orienteringsmøter om flomforebygging flere steder i landet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere