Har forhandla heile natta

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Framleis uavklart i jordbruksforhandlingane.

Tøffe tak for jordbrukets forhandlingsleiar Lars Petter Bartnes. Han har forhandla om ein jordbruksavtale i heile natt.

Fredag 13. mai er fristen for å få ei avklaring i årets jordbruksforhandlingar, og det er framleis uavklart kva som blir utfallet av forhandlingane.

Bondeorganisasjonane har jobba kontinuerleg gjennom heile natta og forhandla med staten for å få ei avklaring i årets jordbruksoppgjer. Det er fjerde dagen med reelle forhandlingar mellom bondeorganisasjonane og staten om ein jordbruksavtale for 2017.

Fredag 6. mai, etter grundig gjennomgang av tilbodet varsla bondeorganisasjonane at dei ville møte staten til forhandlingar.

- Vi går inn i dette med klare forventningar om at regjeringa viser betydeleg forhandlingsvilje. Forhandlingsvilje er heilt avgjerande for å møte jordbrukets krav, og for å komme fram til ein jordbruksavtale, sa Lars Petter Bartnes då.

Helga og måndag vart brukt til prosedyregjennomgang. No pågår forhandlingane, som skal vere avslutta i dag, fredag 13. mai.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere