Har du glemt å etterregistrere opplysninger?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Mange har glemt å etterregistrere opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Har du glemt dette? Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune.

I 2017 ble det innført nytt søknadssystem og søknadsfrister for produksjonstilskudd og tilskudd til avløser for ferie og fritid. 10. januar var fristen for å etterregistrere opplysninger i den elektroniske søknaden. Landbruksdirektoratet som behandler disse søknadene ser imidlertid at en god del foretak har misforstått utfyllinga av søknaden, og at de ikke har oppføringer på tilskuddsordninger de er berettiget til og har søkt om tilskudd for tidligere år. 

Ta kontakt med kommunen

Landbruksdirektoratet har nå bedt kommunene om å gå igjennom søknadene på nytt og ta kontakt med søkere der søknaden avviker fra tidligere år. Norges Bondelag oppfordrer alle som har glemt å etterregistrere opplysninger om å ta kontakt med sitt lokale landbrukskontor snarest mulig for å få retta opp feilen. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere