Har du glemt å etterregistrere opplysninger?

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Mange har glemt å etterregistrere opplysninger i søknaden om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Har du glemt dette? Ta kontakt med landbrukskontoret i din kommune.

I 2017 ble det innført nytt søknadssystem og søknadsfrister for produksjonstilskudd og tilskudd til avløser for ferie og fritid. 10. januar var fristen for å etterregistrere opplysninger i den elektroniske søknaden. Landbruksdirektoratet som behandler disse søknadene ser imidlertid at en god del foretak har misforstått utfyllinga av søknaden, og at de ikke har oppføringer på tilskuddsordninger de er berettiget til og har søkt om tilskudd for tidligere år. 

Ta kontakt med kommunen

Landbruksdirektoratet har nå bedt kommunene om å gå igjennom søknadene på nytt og ta kontakt med søkere der søknaden avviker fra tidligere år. Norges Bondelag oppfordrer alle som har glemt å etterregistrere opplysninger om å ta kontakt med sitt lokale landbrukskontor snarest mulig for å få retta opp feilen. 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere