Gruppe skal se på melkeproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Bondelaget har opprettet ei gruppe som skal se på utfordringer og tiltak i melkeproduksjon.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Melkeproduksjon er en viktig bærebejelke i norsk landbruk. Nå er flere produsenter usikre på framtidig drift, samtidig som invsteringsgraden er lav og det er knyttet stor usikkerhet rundt rekruttering til næringa.

Arbeidsgruppe skal utrede

Behovet for bedre rammevilkår for melkeproduksjonen har en hovedgrunn til at Norges Bondelag nå setter ned ei arbeidsgruppe som skal analysere status for melkeproduksjon og komme med forslag til tiltak for å styrke denne. Arbeidsgruppa skal belyse tema som

 • økonomi,
 • investeringer,
 • strukturutvikling,
 • arealbruk,
 • kvoteregelverk,
 • marked/markedsregulering,
 • toll, krav til hold av storfe (eks løsdriftkrav og mosjonskrav),
 • rekruttering.

Medlemmene i arbeidsgruppa

 • Per Hilleren, Sogn og Fjordane (leder)
 • Asbjørn Helland, Nord-Trøndelag,
 • Brita Skallerud, andre nestleder
 • Arnstein Røyneberg, Rogaland
 • En representant fra Tine

Initiativ

Det var Møre og Romsdal Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag som i juni oppfordret styret til å sette ned ei slik bredt sammensatt arbeidsgruppe for se på utfordringene i melkeproduksjon.

Rapport i februar

Arbeidsgruppa har fått frist til 1. februar 2014, og rapporten skal danne et viktig grunnlag som innspill til jordbruksforhandlingene 2014.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Bondelagets temaside husdyrproduksjon

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere