Gruppe skal se på melkeproduksjon

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Bondelaget har opprettet ei gruppe som skal se på utfordringer og tiltak i melkeproduksjon.

Illustrasjonsfoto: Mats Olsen.Melkeproduksjon er en viktig bærebejelke i norsk landbruk. Nå er flere produsenter usikre på framtidig drift, samtidig som invsteringsgraden er lav og det er knyttet stor usikkerhet rundt rekruttering til næringa.

Arbeidsgruppe skal utrede

Behovet for bedre rammevilkår for melkeproduksjonen har en hovedgrunn til at Norges Bondelag nå setter ned ei arbeidsgruppe som skal analysere status for melkeproduksjon og komme med forslag til tiltak for å styrke denne. Arbeidsgruppa skal belyse tema som

 • økonomi,
 • investeringer,
 • strukturutvikling,
 • arealbruk,
 • kvoteregelverk,
 • marked/markedsregulering,
 • toll, krav til hold av storfe (eks løsdriftkrav og mosjonskrav),
 • rekruttering.

Medlemmene i arbeidsgruppa

 • Per Hilleren, Sogn og Fjordane (leder)
 • Asbjørn Helland, Nord-Trøndelag,
 • Brita Skallerud, andre nestleder
 • Arnstein Røyneberg, Rogaland
 • En representant fra Tine

Initiativ

Det var Møre og Romsdal Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Nord-Trøndelag Bondelag som i juni oppfordret styret til å sette ned ei slik bredt sammensatt arbeidsgruppe for se på utfordringene i melkeproduksjon.

Rapport i februar

Arbeidsgruppa har fått frist til 1. februar 2014, og rapporten skal danne et viktig grunnlag som innspill til jordbruksforhandlingene 2014.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Bondelagets temaside husdyrproduksjon

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere