Dette er BU-prisen Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:
Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen):

• Målgruppen er de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med utgangspunkt i bygdenes og landbrukets ressurser.
• Hvert fylke fårer en vinner som får 50 000 kroner. Fylkesvinnerne er alle kandidater til den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Tre av disse innstilles som sluttkandidater til å vinne Bedriftsutviklingsprisen.
• Prisen deles ut under Grüne Woche (IGW)i Berlin av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.
• Innovasjon Norge deler ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Torsdag har delegasjonen et dialogmøte om hvordan man kan øke rekrutteringen til mat-, restaurant- og måltidsbransjen. Delegasjonen består av en rekke aktører innen mat, utdanning og fagorganisasjoner.

- Landbruksnæringa og kokk-og restaurantbransjen er knyttet sammen igjennom maten. Å sikre at det utdannes ungdommer til framtidig yrkeskarriere innenfor landbruk og matproduksjon er en viktig oppgave for Norges Bondelag, sier Bartnes.

Elver som søker til disse fagene i videregående skole, har vært synkende over flere år. I 2019 hadde disse fagene det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis. Frafallet er også det høyeste i landet med over 50 prosent. Arbeidet i delegasjonen er en del av LMDs prosjekt Matnasjonen Norge.

Mat- og landbruksministeren vil presentere resultatet av jobbing under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

BU-vinnerne 2019

Tre nominerte kandidater til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, BU-prisen, er også på plass i Berlin. Vinneren vil offentliggjøres i  den norske ambassaden torsdag ettermiddag.

Årets tre kandidater til å vinne 250 000 kroner er:

  •  Grønn Gjødsel AS (Østfold)
  •  Buggegården (Vestfold)
  • Ragnhild og Jonas Viken (Trøndelag). De driver gartneriet Viken Østre, matforedlingsselskapet Grønne Folk og helsetilbudet Level.

Åpning av IGW

Fredag 17.januar står Mat- og landbruksministeren for den offisielle åpningen av den norske standen på Grüne Woche, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv.  I år er det regionene Nord, Fjell og Fjord som representere Norge. I følge Landbruks- og matdepartementet vil 80 utstillere fra disse regionene servere og selge lokale mat- og reiselivsopplevelser. Det er antatt at om lag 400 000 personer vil besøke IGW.

- Berlin-møtene og Grüne Woche er en god anledning til å treffe folk som på ulikt vis er knyttet til landbruksnæringa og matproduksjon. Samtidig er det en gylden mulighet for utstillerne å vise frem det vi har av god norsk mat og drikke i Norge for et stort publikum. Det er mye å være stolt av, sier Lars Petter Bartnes.