Grüne Woche (IGW) 2020: Rekruttering på dagsorden

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

BERLIN: Hvordan få flere unge til å velge en fremtid innen mat- og restaurantbransjen, og hvem vinner BU-prisen 2020? Det er noe av det som står på programmet i forbindelse med åpningen av IGW i Berlin.

Dette er BU-prisen Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:
Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen):

• Målgruppen er de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med utgangspunkt i bygdenes og landbrukets ressurser.
• Hvert fylke fårer en vinner som får 50 000 kroner. Fylkesvinnerne er alle kandidater til den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Tre av disse innstilles som sluttkandidater til å vinne Bedriftsutviklingsprisen.
• Prisen deles ut under Grüne Woche (IGW)i Berlin av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.
• Innovasjon Norge deler ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Torsdag har delegasjonen et dialogmøte om hvordan man kan øke rekrutteringen til mat-, restaurant- og måltidsbransjen. Delegasjonen består av en rekke aktører innen mat, utdanning og fagorganisasjoner.

- Landbruksnæringa og kokk-og restaurantbransjen er knyttet sammen igjennom maten. Å sikre at det utdannes ungdommer til framtidig yrkeskarriere innenfor landbruk og matproduksjon er en viktig oppgave for Norges Bondelag, sier Bartnes.

Elver som søker til disse fagene i videregående skole, har vært synkende over flere år. I 2019 hadde disse fagene det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis. Frafallet er også det høyeste i landet med over 50 prosent. Arbeidet i delegasjonen er en del av LMDs prosjekt Matnasjonen Norge.

Mat- og landbruksministeren vil presentere resultatet av jobbing under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

BU-vinnerne 2019

Tre nominerte kandidater til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, BU-prisen, er også på plass i Berlin. Vinneren vil offentliggjøres i  den norske ambassaden torsdag ettermiddag.

Årets tre kandidater til å vinne 250 000 kroner er:

  •  Grønn Gjødsel AS (Østfold)
  •  Buggegården (Vestfold)
  • Ragnhild og Jonas Viken (Trøndelag). De driver gartneriet Viken Østre, matforedlingsselskapet Grønne Folk og helsetilbudet Level.

Åpning av IGW

Fredag 17.januar står Mat- og landbruksministeren for den offisielle åpningen av den norske standen på Grüne Woche, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv.  I år er det regionene Nord, Fjell og Fjord som representere Norge. I følge Landbruks- og matdepartementet vil 80 utstillere fra disse regionene servere og selge lokale mat- og reiselivsopplevelser. Det er antatt at om lag 400 000 personer vil besøke IGW.

- Berlin-møtene og Grüne Woche er en god anledning til å treffe folk som på ulikt vis er knyttet til landbruksnæringa og matproduksjon. Samtidig er det en gylden mulighet for utstillerne å vise frem det vi har av god norsk mat og drikke i Norge for et stort publikum. Det er mye å være stolt av, sier Lars Petter Bartnes.

 

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Forlenget oppholdstillatelse i grøntsektoren

Mange som allerede er i arbeid får nå fortsette å jobbe. – Et godt grep for å sikre nødvendig arbeidskraft i grønsektoren, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

Viktig seier for våre medlemmer

Bønder som ikke har fått registrert sine søknader om produksjonstilskudd i søknadsomgangene 2017 - 2019 vil nå få en ny sjanse. Landbruksdirektoratet endrer dispensasjonspraksisen.

Ukens podkast - korona spesial

Landet vårt er sterkt preget av situasjonen vi står i, samtidig skal vi i landbruket sørge for å holde hjulene i gang og produsere mat til befolkningen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere