Grüne Woche (IGW) 2020: Rekruttering på dagsorden

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

BERLIN: Hvordan få flere unge til å velge en fremtid innen mat- og restaurantbransjen, og hvem vinner BU-prisen 2020? Det er noe av det som står på programmet i forbindelse med åpningen av IGW i Berlin.

Dette er BU-prisen Bedriftsutviklingsprisen i landbruket:
Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen):

• Målgruppen er de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med utgangspunkt i bygdenes og landbrukets ressurser.
• Hvert fylke fårer en vinner som får 50 000 kroner. Fylkesvinnerne er alle kandidater til den nasjonale prisen på 250 000 kroner. Tre av disse innstilles som sluttkandidater til å vinne Bedriftsutviklingsprisen.
• Prisen deles ut under Grüne Woche (IGW)i Berlin av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.
• Innovasjon Norge deler ut Bedriftsutviklingsprisen i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er på plass i Berlin som en del av Næringsdelegasjonen til landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF). Torsdag har delegasjonen et dialogmøte om hvordan man kan øke rekrutteringen til mat-, restaurant- og måltidsbransjen. Delegasjonen består av en rekke aktører innen mat, utdanning og fagorganisasjoner.

- Landbruksnæringa og kokk-og restaurantbransjen er knyttet sammen igjennom maten. Å sikre at det utdannes ungdommer til framtidig yrkeskarriere innenfor landbruk og matproduksjon er en viktig oppgave for Norges Bondelag, sier Bartnes.

Elver som søker til disse fagene i videregående skole, har vært synkende over flere år. I 2019 hadde disse fagene det laveste søkertallet av alle yrkesfagene på landsbasis. Frafallet er også det høyeste i landet med over 50 prosent. Arbeidet i delegasjonen er en del av LMDs prosjekt Matnasjonen Norge.

Mat- og landbruksministeren vil presentere resultatet av jobbing under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

BU-vinnerne 2019

Tre nominerte kandidater til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket, BU-prisen, er også på plass i Berlin. Vinneren vil offentliggjøres i  den norske ambassaden torsdag ettermiddag.

Årets tre kandidater til å vinne 250 000 kroner er:

  •  Grønn Gjødsel AS (Østfold)
  •  Buggegården (Vestfold)
  • Ragnhild og Jonas Viken (Trøndelag). De driver gartneriet Viken Østre, matforedlingsselskapet Grønne Folk og helsetilbudet Level.

Åpning av IGW

Fredag 17.januar står Mat- og landbruksministeren for den offisielle åpningen av den norske standen på Grüne Woche, en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv.  I år er det regionene Nord, Fjell og Fjord som representere Norge. I følge Landbruks- og matdepartementet vil 80 utstillere fra disse regionene servere og selge lokale mat- og reiselivsopplevelser. Det er antatt at om lag 400 000 personer vil besøke IGW.

- Berlin-møtene og Grüne Woche er en god anledning til å treffe folk som på ulikt vis er knyttet til landbruksnæringa og matproduksjon. Samtidig er det en gylden mulighet for utstillerne å vise frem det vi har av god norsk mat og drikke i Norge for et stort publikum. Det er mye å være stolt av, sier Lars Petter Bartnes.

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Ulveavgjørelsen må ankes

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Hvordan vil Arbeiderpartiet utvikle norsk landbruk?

Norges største parti har markert seg stadig tydeligere i norsk landbrukspolitikk. Denne uka spør vi nestleder i partiet og melkebonde Bjørnar Skjæran om hvordan Arbeiderpartiet vil utvikle norsk landbruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere