Glissent i flere butikker - Helt tomt på Rema på Stokke

Av Vidar P. Andresen,
  • Tips en venn om denne siden

Vi får meldinger fra folk om at det er glissent i flere butikker i Vestfold. Det er også tomt i noen butikker i Oslo.

På Rema på Stokke var det tomt og begrensning på 3 brød pr kunde. De får inn flere brød i dag sa dem. På Meny på Revetal var det glissent allerede til morgen i dag. På Meny på Hasle var de gått tom for ordinære brød, men har fortsatt halvstekt importbrød.
 

Dette bildet er fra Rema på Stokke ca kl. 11. De får forsyning av flere brød etter hvert

 

 På Rema ble det begrenset til maks 3 brød pr kunde.

På Meny på Revetal var det allerede til morgen i dag.

Flott at folk sender oss bilder om hvorledes det går.
 

 Leder i Norges Bondelag kommenterer det slik.

- Vi vil synliggjøre at det ikke er like opplagt at det er mat i butikkene. Norsk mat er ingen selvfølge, sier Nils T. Bjørke.

Statens tilbud til landbruket tar ikke Stortingets mål om økt matproduksjon på alvor. Da må vi si klart i fra hva som skal til. Vi blokkerer utkjøring av mel til bakeriene for å vise at norskprodusert mat ikke er en selvfølge. Matsikkerheten er sårbar, sier Bjørke.  

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere