Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. Foto: Eivor Eriksen.

Regjeringen hører nå et forslag om å fjerne kravet til lastebilsetifikat for å kunne kjøre hurtiggående traktorer. Regelen som ble vedtatt i 2005 har skapt store utfordringer for flere gårdbrukere, og Norges Bondelag har arbeidet for å få endret regelen siden den ble vedtatt. 

- Det har blitt en omfattende og dyr affære for å få lov til å benytte seg av et nødvendig redskap i gårdsdriften. Å ta dette tilleggssertifikatet koster fort 100.000 kroner, og utgjør samtidig et stort hinder for ungdom som ønsker å starte i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke.

Fem timer tilleggsopplæring

Sammen med Bedre gardsdrift og Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes Forening (TLIF) sendte Bjørke i februar et åpent brev til samferdselsministeren. Brevet var et krav om at reglene for førerkort på hurtigtraktorer ble endret.

I går kunngjorde samferdselsdepartementet at de vil ta tak i problemet.

- I stedet for den dyre og tidkrevende løsningen, skal de som er over 18 år og allerede har førerkort klasse T, nå få mulighet til å ta en tilleggsopplæring på fem timer. Det skal gi dem rett til å kjøre traktor som går over 40 kilometer i timen, sier Geir Pollestad (Sp), statssekretær i Samferdselsdepartementet til Nationen.

- Det er gledelig at regjeringen nå ser behovet for en slik regelendring, og at de viser en vilje til å finne praktiske løsninger, sier Bjørke i Bondelaget.

Statens vegvesen vil sende ut forslaget på høring 1. juli, og planen er at regelendringen vil skje i løpet av den kommende høsten. Tilleggsopplæringen skal være teoribasert, men detaljene er ikke klare enda.

- Hva innholdet bør være må vi komme tilbake til, men vi regner med å kunne gi innspill på dette i høringsrunden, sier Bjørke.