- Stortinget vedtok i dag at jordbruket og staten skal sette seg ned for å bli enig om ei fordeling av årets jordbruksoppgjør. Stortinget burde også satt premissene for hvordan dette skal foregå. Dagens debatt i Stortinget har ikke bidratt til å legge klare føringer for dette, heller tvert imot, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Han har i dag fulgt Stortingets debatt om jordbruksoppgjøret 2018. Flertallet bestående av Venstre, Høyre og FrP har vedtatt at jordbruksavtalen skal ha ei økonomisk ramme på 625 mill kroner, og at partene i jordbruksoppgjøret sammen må bli enige om hvordan budsjettmidlene skal fordeles.  

 - Dette vil ikke bli reelle forhandlinger, men fordelinger innafor ei ramme Stortinget har vedtatt. Vi trenger klare føringer før vi gå inn i disse møtene og det er mye som må avklares, sier Lars Petter Bartnes, som sier Norges Bondelag ikke har avklart når og om disse møtene vil starte.

 FrPs landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen hevda i Stortinget i dag at om partene blir enige om fordelingene, vil det bety at den blåblå regjeringa har fått til en avtale med jordbruket i jordbruksoppgjøret tre år på rad. – Dette stemmer ikke, sier lederen i Norges Bondelag.

 - Årets jordbruksoppgjør endte med brudd. Regjeringa viste ikke vilje til å satse på norsk landbruk. I praksis tvinges vi nå tilbake for å fordele på ei økonomisk ramme vi mener er for dårlig til å skrive avtale på, avslutter Lars Petter Bartnes.