Fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Næringskomiteen på Stortinget går inn for fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen i Norge

Næringskomiteen går inn for fortsatt gruppehold av dyr for pelsdyrprodusenter så fremt de følger nytt dyrevelferdsprogram.

I dag kom komiteens endelige innstilling om pelsdyrnæringen. Et flertall bestående av regjeringen, Sp og Krf går inn for en bærekraftig utvikling av næringen, men med blant annet skjerping av kravene til hold av mink. Kun bønder som deltar i et nytt dyrevelferdsprogram kan ha gruppehold. De som ikke klarer å oppfylle kravene må redusere antallet mink i hvert bur til maks to.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er godt fornøyd med innstillingen.

- Dette sikrer en bærekraftig utvikling for næringen og er i tråd med Norges Bondelag sine innspill til Næringskomiteen, sier Bartnes og legger til:

- Denne innstillingen gir fortsatt grunnlag for økonomisk bærekraftig utvikling for pelsdyrnæringen, og den vil gjør det mulig å tenke langsiktig som pelsdyrprodusent.

Sikrer god dyrevelferd

I det foreslåtte dyrevelferdsprogrammet understreket Bondelaget at det skal stilles krav til dokumenterte resultater om dyrevelferd på farmen og at dette skal gå ut over dagens minstekrav i det offentlige regelverket.

- Næringskomiteens flertall har kommet fram til gode løsninger som ivaretar både dyrevelferd og økonomiske muligheter for næringa,

Bondelaget har hele tiden vært tydelige på at dyr skal ha det bra uansett produksjon, og at tiltak som bidrar til høyere dyrevelferd er positivt. I innstillingen går det frem at man ønsker at programmet skal kontrolleres av Mattilsynet.  

- Næringskomiteens forslag legger til rette for at Norge kan være et foregangsland for dyrevelferd innen pelsdyrnæringen, sier Bartnes.

Forskning

Det har vært uenighet innen fagmiljøene om hva som vil gi best dyrevelferd for pelsdyrhold. Bondelagets standpunkt om fortsatt gruppehold av mink hviler på forskning som konkluderer med at god kompetanse hos røkteren, endringer gjennom avl og såkalt miljøberikelse, er viktigere velferdsfaktorer enn antallet dyr i buret.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere