Fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Næringskomiteen på Stortinget går inn for fortsatt bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringen i Norge

Næringskomiteen går inn for fortsatt gruppehold av dyr for pelsdyrprodusenter så fremt de følger nytt dyrevelferdsprogram.

I dag kom komiteens endelige innstilling om pelsdyrnæringen. Et flertall bestående av regjeringen, Sp og Krf går inn for en bærekraftig utvikling av næringen, men med blant annet skjerping av kravene til hold av mink. Kun bønder som deltar i et nytt dyrevelferdsprogram kan ha gruppehold. De som ikke klarer å oppfylle kravene må redusere antallet mink i hvert bur til maks to.

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er godt fornøyd med innstillingen.

- Dette sikrer en bærekraftig utvikling for næringen og er i tråd med Norges Bondelag sine innspill til Næringskomiteen, sier Bartnes og legger til:

- Denne innstillingen gir fortsatt grunnlag for økonomisk bærekraftig utvikling for pelsdyrnæringen, og den vil gjør det mulig å tenke langsiktig som pelsdyrprodusent.

Sikrer god dyrevelferd

I det foreslåtte dyrevelferdsprogrammet understreket Bondelaget at det skal stilles krav til dokumenterte resultater om dyrevelferd på farmen og at dette skal gå ut over dagens minstekrav i det offentlige regelverket.

- Næringskomiteens flertall har kommet fram til gode løsninger som ivaretar både dyrevelferd og økonomiske muligheter for næringa,

Bondelaget har hele tiden vært tydelige på at dyr skal ha det bra uansett produksjon, og at tiltak som bidrar til høyere dyrevelferd er positivt. I innstillingen går det frem at man ønsker at programmet skal kontrolleres av Mattilsynet.  

- Næringskomiteens forslag legger til rette for at Norge kan være et foregangsland for dyrevelferd innen pelsdyrnæringen, sier Bartnes.

Forskning

Det har vært uenighet innen fagmiljøene om hva som vil gi best dyrevelferd for pelsdyrhold. Bondelagets standpunkt om fortsatt gruppehold av mink hviler på forskning som konkluderer med at god kompetanse hos røkteren, endringer gjennom avl og såkalt miljøberikelse, er viktigere velferdsfaktorer enn antallet dyr i buret.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere