Fortel verdas bønder om norsk eigedomspolitikk

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Nestleiar i Norges Bondelag, Kristin Ianssen fortalde bønder frå heile verda om den unike norsk eigedomspolitikken.

- Eigedomspolitikken i norsk landbruk er bygd opp gjennom generasjonar. Den er viktig for å få busetjing og produksjon over heile landet, og rekruttering av sjølveigande bønder.  Det sa nestleiar i Norges Bondelag Kristin Ianssen til bønder frå heile verda som var samla til generalforsamling i WFO.

World Farmers`Organisation (WFO) har rundt 80 medlemmer frå ca 50 land i alle verdsdeler. Årets generalforsamling var i Livingstone i Zambia, heimlandet til WFO-president Evelyn Nguleka. Ianssen heldt innlegg på eit seminar om eigedomspolitikk og landrettar. Ho fortalde om korleis det norske eigedomsregelverket er bygd opp med konsesjonslov, prisregulering, bu- og driveplikt og odelslov.

Jorda går til investorar utanfrå i Zambia

Mange var interessert i å høyre om korleis det fungerer i Noreg, og samanlikningar vart gjort med andre lands lovgjeving. I vertslandet Zambia har under 10% av småbøndene (mindre enn 200 mål) rett til jorda dei driv. 83% av bøndene med under 20 mål lever på mindre enn 1 dollar dagen. Får desse bøndene tilgang på 10 mål meir, kan det gi ein nedgang i fattigdom frå 80% til 50%. – Jorda går i større grad til spekulative investorar, heller enn produktive småbrukarar, sa Munguzwe Hichaambwe frå forskingsinstituttet IFAPRI under sitt innlegg.

– Dagens system i Zambia er laga for å ekskludere småbønder lokalt og favorisere personar utanfor som ikkje fyrst og fremst er bønder, sa Hichaambwe.


Presidenten hyllar landbruket

Zambias president Edgar Lungu innleia med å peike på kor viktig landbruket er:
- Landbruket er for viktig til at vi kan overlate det til bøndene åleine. Halvparten av Zambias innbyggarar er bønder. Også landbruksminister Given Lubinda peika på kor viktige bøndene er:
- Bøndene er viktige partnerar om vi skal nå tusenårsmåla om å fjerne svolten innan 15 år, og få eit klimasmart landbruk. Eg vil auke støtten til landbruket og gi meir meir makt til småbøndene, sa Lubinda, som har jobba 10 år på den norske ambassaden.


Arbeider med ny strategisk plan og politikkdokument

Under årsmøtet til WFO var fokuset på korleis organisasjonen stifta i 2011 kan utviklast vidare. Fram mot generalforsamlinga neste år skal det utarbeidast ein ny strategisk plan og nye politiske posisjonspapir for dei seks arbeidsgruppene: Klima, matkjede, matsikkerheit, husdyrproduksjon, kvinner og ungdom.
– Det er viktig at det politiske arbeidet blir prioritert, og at nok ressursar blir sett av til å bistå arbeidsgruppene i dette arbeidet, sa Kristin Ianssen under debatten.

Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er begge medlemmer i WFO sidan oppstarten. Berit Hundåla var fyrste europeiske representant i styret. Sveitsiske Fritz Glauser har no den posisjonen. WFOs strategiplan vil også vere tema når nordiske bønder møtes i Sverige i august. Mellom andre tema på årets konferanse var klima, innovasjon, bondens posisjon og samarbeid med andre deler av verdikjeda for mat. Rundt 130 delegatar frå heile verda deltok på møtet, i tillegg til 200 gjester og bønder frå Zambia.

Kristin Ianssen i lag med ein bonde frå Zambia som brukar yr.no for å finne ut når han skal så og hauste.

 

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere