Forslag om EU- kontroll av store traktorer

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Bør kun gjelde raske traktorer som ferdes mye langs veien, mener Bondelaget.

Foto: Mats Olsen, Norges Bondelag.

EU- kommisjonen har kommet med forslag til ny trafikksikkerhetspakke. Forslaget om EU-kontroll på traktorer innebærer kontroll av alle traktorer med maksimal hastighet over 40 kilometer i timen.  Begrunnelsen er at raske traktorer i økende grad brukes i lokal transportvirksomhet. Vanlige jordbrukstraktorer er ikke omfattet av forslaget.

Dersom EUs forslag innføres i Norge innbærer det at traktorer med konstruktiv hastighet over 40 km/t skal behandles på lik linje med kjøretøy over 3,5 tonn som innebærer periodiske kontroll av kjøretøyet tidligst 12 måneder etter at det ble registrert, og deretter en gang i året.

- For Norges Bondelag er det viktig at kravet til periodisk kontroll kun gjelder for raske traktorer som ferdes betydelig langs vei, sier Elin Marie Stabbetorp, rådgiver i næringspolitisk avdeling. Det er ikke forslag om periodisk kontroll for vanlige jordbrukstraktorer.

Sikkerhet på veien er viktig
- For Norges Bondelag er det viktig med trafikksikkerhet. Samtidig må kontrollfrekvensen stå i samsvar med bruk av traktoren og hvilken risiko raske traktorer utgjør på veiene, sier Elin Marie Stabbetorp. Sammenlignet med andre tunge kjøretøy går traktorer til jordbruksformål få timer langs vei, og vi er ikke kjent med at disse er overrepresentert i ulykkesstatistikker. 

– Vi stiller spørsmål ved om det er nødvendig med kontroll av traktorer hvert år, eller om man i stedet kan bruke antall kjørte timer eller kilometer som et mål på hvor ofte traktoren skal på kontroll, sier Stabbetorp. Store geografiske områder vil gjøre at mange får lange avstander til autorisert verksted. I en eventuell innføringsperiode må man også sikre at det finnes tilstrekkelig med autoriserte verksteder for unngå kjøring over store avstander og på tider av året hvor traktorene brukes i annen næring. 

Skjerpa krav til førerkort for raske traktorer
I følge opplysningsrådet for veitrafikk AS er det 231 637 traktorer registrert i Norge pr 30.6. 2012. I 2010 ble det registrert 982 traktorer som har en konstruktiv hastighet over 40 km/t. I statistikken skilles det ikke mellom traktorer som brukes til jordbruksvirksomhet og traktorer som brukes i anleggstrafikk eller annen næring. 

I 2005 ble kravet til sertifikat på traktorer skjerpa. De som har førerkort med klasse T, BE og B utstedt etter 2004 kan ikke kjøre traktorer som går fortere enn 40 km/t. De må i tillegg ha klasse BE eller T for å kunne kjøre traktor opptil 25 000 kg tillatte totalvekt. Dette oppnår man etter to år med klasse T eller om man har fylt 21 år. Fra og med 2005 kreves altså førerkort klasse CE (lastebil med tilhenger) for å kunne kjøre traktorer med henger og konstruktiv hastighet på over 40 km/t. Person som har fått førerkort for traktor før 2005, slipper å kontrollere traktorens maksimalhastighet. Avgjørende er at kjøretøy er registrert som traktor.

Kontaktperson:

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere