Forslag om EU- kontroll av store traktorer

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

- Bør kun gjelde raske traktorer som ferdes mye langs veien, mener Bondelaget.

Foto: Mats Olsen, Norges Bondelag.

EU- kommisjonen har kommet med forslag til ny trafikksikkerhetspakke. Forslaget om EU-kontroll på traktorer innebærer kontroll av alle traktorer med maksimal hastighet over 40 kilometer i timen.  Begrunnelsen er at raske traktorer i økende grad brukes i lokal transportvirksomhet. Vanlige jordbrukstraktorer er ikke omfattet av forslaget.

Dersom EUs forslag innføres i Norge innbærer det at traktorer med konstruktiv hastighet over 40 km/t skal behandles på lik linje med kjøretøy over 3,5 tonn som innebærer periodiske kontroll av kjøretøyet tidligst 12 måneder etter at det ble registrert, og deretter en gang i året.

- For Norges Bondelag er det viktig at kravet til periodisk kontroll kun gjelder for raske traktorer som ferdes betydelig langs vei, sier Elin Marie Stabbetorp, rådgiver i næringspolitisk avdeling. Det er ikke forslag om periodisk kontroll for vanlige jordbrukstraktorer.

Sikkerhet på veien er viktig
- For Norges Bondelag er det viktig med trafikksikkerhet. Samtidig må kontrollfrekvensen stå i samsvar med bruk av traktoren og hvilken risiko raske traktorer utgjør på veiene, sier Elin Marie Stabbetorp. Sammenlignet med andre tunge kjøretøy går traktorer til jordbruksformål få timer langs vei, og vi er ikke kjent med at disse er overrepresentert i ulykkesstatistikker. 

– Vi stiller spørsmål ved om det er nødvendig med kontroll av traktorer hvert år, eller om man i stedet kan bruke antall kjørte timer eller kilometer som et mål på hvor ofte traktoren skal på kontroll, sier Stabbetorp. Store geografiske områder vil gjøre at mange får lange avstander til autorisert verksted. I en eventuell innføringsperiode må man også sikre at det finnes tilstrekkelig med autoriserte verksteder for unngå kjøring over store avstander og på tider av året hvor traktorene brukes i annen næring. 

Skjerpa krav til førerkort for raske traktorer
I følge opplysningsrådet for veitrafikk AS er det 231 637 traktorer registrert i Norge pr 30.6. 2012. I 2010 ble det registrert 982 traktorer som har en konstruktiv hastighet over 40 km/t. I statistikken skilles det ikke mellom traktorer som brukes til jordbruksvirksomhet og traktorer som brukes i anleggstrafikk eller annen næring. 

I 2005 ble kravet til sertifikat på traktorer skjerpa. De som har førerkort med klasse T, BE og B utstedt etter 2004 kan ikke kjøre traktorer som går fortere enn 40 km/t. De må i tillegg ha klasse BE eller T for å kunne kjøre traktor opptil 25 000 kg tillatte totalvekt. Dette oppnår man etter to år med klasse T eller om man har fylt 21 år. Fra og med 2005 kreves altså førerkort klasse CE (lastebil med tilhenger) for å kunne kjøre traktorer med henger og konstruktiv hastighet på over 40 km/t. Person som har fått førerkort for traktor før 2005, slipper å kontrollere traktorens maksimalhastighet. Avgjørende er at kjøretøy er registrert som traktor.

Kontaktperson:

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere