- Rapporten fra Pelsdyrutvalget viser at næringa har gjort forbedringer. Samtidig gir utvalget klare råd til nye forbedringer.  Jeg mener at den faglige gjennomgangen vil bidra til å styrke pelsdyrnæringas legitimitet, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Et bredt sammensatt utvalg har gjennomgått pelsdyrnæringa. Utvalget leverte i dag rapporten om framtida for pelsdyrnæringa i Norge, der de har utreda to alternativer: bærekraftig utvikling og styrt avvikling.

Flertallet går inn for ei bærekraftig utvikling, med strengere krav til helse og kvalitet innafor næringa.

Grundig og balansert

- Utvalget har levert en grundig og balansert rapport. Nå må den videre politiske debatten om pelsdyrnæringa legge denne rapporten til grunn, og ikke det bildet NRK i samarbeid med kjente dyrevernaktivister valgte å vise av norsk pelsdyrnæring sist uke, sier Lars Petter Bartnes.

Pelsdyrutvalget foreslår offentlig finansiert forskning for å utvikle alternativer til bur for mink og rev, å utføre jevnlige velferdsvurderinger av dyrevelferden i hver enkelt produksjonsenhet, bedre tilsyn og oppfølging av tilsyn, elektroniske journaler for å kunne ha en mer helhetlig kontroll med dyrehelsa i den samla næringa, og sette inn flere tiltak for å hindre rømming.

Større forutsigbarhet og bedre kvalitet

- God helse og kvalitet er bærekraftig. Flertallet av norske pelsdyroppdrettere driver et dyrehold innenfor regelverket. De  foreslåtte tiltakene fra Pelsdyrutvalget kan sikre kvaliteten i alle ledd av næringa, og gi større forutsigbarthet for de seriøse aktørene, sier Bartnes.

- Norsk pelsdyrnæringa har nå muligheten til å gå i front for å utvikle bedre driftsformer innafor ei næring som er stor internasjonalt, understreker Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Last ned hele rapporten på Landbruksdepartementets nettside.