Jordbrukets forhandlingsleiar Lars Petter Bartnes og statens forhandlingsleiar Leif Forsell held fram jordbruksforhandlingane på overtid,

Det har vore lange og tøffe dagar for forhandlingsutvalet til Norges Bondelag. Heller ikkje fredag 13. mai har bondeorganisasjonane og staten komme til ei avklaring. Jordbruksforhandlingane held no fram på overtid utover natta. Ei avklaring er venta laurdag.

Då har det gått ei veke sidan Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag og staten starta prosedyregjennomgangen og opptrappinga til årets jordbruksforhandlingar. Fredag kveld har dei reelle forhandlingane pågått i fire lange dagar.

- Vi går inn i dette med klare forventningar om at regjeringa viser betydeleg forhandlingsvilje. Forhandlingsvilje er heilt avgjerande for å møte jordbrukets krav, og for å komme fram til ein jordbruksavtale, sa Lars Petter Bartnes då bondeorganisasjonane varsla 6. mai at dei ville møte staten til forhandlingar.

Helga og måndag vart brukt til prosedyregjennomgang. Årets jordbruksforhandlingar skulle bli avslutta i dag, fredag 13. mai, men forhandlingane held altså fram.