Tøffe tak for jordbrukets forhandlingsleiar Lars Petter Bartnes. Han har forhandla om ein jordbruksavtale i heile natt.

Fredag 13. mai er fristen for å få ei avklaring i årets jordbruksforhandlingar, og det er framleis uavklart kva som blir utfallet av forhandlingane.

Bondeorganisasjonane har jobba kontinuerleg gjennom heile natta og forhandla med staten for å få ei avklaring i årets jordbruksoppgjer. Det er fjerde dagen med reelle forhandlingar mellom bondeorganisasjonane og staten om ein jordbruksavtale for 2017.

Fredag 6. mai, etter grundig gjennomgang av tilbodet varsla bondeorganisasjonane at dei ville møte staten til forhandlingar.

- Vi går inn i dette med klare forventningar om at regjeringa viser betydeleg forhandlingsvilje. Forhandlingsvilje er heilt avgjerande for å møte jordbrukets krav, og for å komme fram til ein jordbruksavtale, sa Lars Petter Bartnes då.

Helga og måndag vart brukt til prosedyregjennomgang. No pågår forhandlingane, som skal vere avslutta i dag, fredag 13. mai.