Program:

09.00 Registrering.

09.30 Innledning ved Bjørn Gimming, Norges Bondelag.

09.45 Beitebruk i Norge ved merete Furuberg, Norges Bonde-og Småbrukarlag. 

10.00 Beiteatferd ved Øystein Holand, IHA ved MNBU.

10.45 Pause.

11.00 Normaltap ved Kjell Erik Berntsen, Norsk Sau og Geit. 

11.30: Flått ved Lisa Grøva, NIBIO Tingvoll.

12.15  Lunsj.

13.00 Alveld ved Kristin Marie Sørheim, NORSØK

13.45 Pause. 

14.00 Beitedyktighet ved Åshild Våge, veterinær

14.45 Pause.

15.00 Dyrevelferd i utmark ved Berit E. Gjerstad, Mattilsynet.

15:45 Oppsummering: Bærekraft i beitenæringa ved Katrine A. Nesse, Animalia.

16:00 Avslutning