Sendinga fungerer ikke i Internet Explorer i eldre versjoner av Windows. Sendinga fungerer i Chrome, som du kan laste ned her.  

Program dag 2: 

Program dag 1, ettermiddag:

Program etter lunsj, dag 1:

Program før lunsj dag 1:

Program onsdag 6. juni:

08.30-09.00: Åpning med kulturinnslag  
 
09.00-09.45: Tale v/Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag
 
09.45-10.00: Pause

10.00-12.00: Generaldebatt

12.00-13.00: Lunsj

13.00-13.45: Innlegg v/Jon Georg Dale, Landbruks- og matminister, etterfugt av spørsmål fra salen

13.45-14.30: Generaldebatten fortsetter

14.30-15.00: Pause

15.00-17.30:  Generaldebatten fortsetter

17.30-18.00:  Hilsninger fra gjester til årsmøtet 

Program torsdag 7. juni 2018  

08.30-09.10: Norges Bondelags årsmelding for 2017 og Norges Bondelags konsernregnskap for 2017 

09.10-09.40: Generaldebatt, oppsummering og vedtak

09.40-10.10: Pause

10.10-12.00: Tema: Landbrukssamvirkenes rolle i matvaremarkedet

Innledning v/Christian Anton Smedshaug, daglig leder Agri Analyse 

Innledning v/Hanne Refsholt, konsernsjef Tine

Innledning v/Arne Kristian Kolberg, konsernsjef Nortura Diskusjon

 12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Valg og godtgjøringer v/Svein Stubberud, leder av Norges Bondelags valgnemnd 

14.00-14.30:  Innlegg ved Terje Breivik, nestleder i Venstre, etterfulgt av spørsmål fra salen

14.30-14.45: Pause

14.45-15.30: Innkommet sak fra Telemark Bondelag 

15.30-16.10: Rammebudsjett og kontingent for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS for 2019

16.10-16.30: Avslutning