Styret har vedtatt at representantskapsmøtet og årsmøtet skal avholdes på Lillehammer 29. september – 1. oktober 2020 på Scandic Lillehammer Hotel. Dette med bakgrunn i de vurderingene som nå ligger fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene for gjennomføring av større møter og antall personer som kan samles.  

Hvis koronasituasjonen gjør at møtene ikke kan gjennomføres fysisk blir representantskapsmøtet avholdt digitalt 29. september, og årsmøtet blir avholdt digitalt 30. september 2020.

Det vil med utgangspunkt i gjeldende smitteråd fra Folkehelseinstituttet og hvordan situasjonen er over sommeren, bli foretatt en nærmere vurdering av om antall gjester i årsmøtet skal reduseres.