Norges Bondelags samarbeidspartner Nei til EU er en av initiativtakerne til Fredsprisinitiativet 2012, som mener EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris.

Dette markeres med fakkeltog fra Youngstorget til Eidsvolds plass i Oslo søndag 9. desember kl 16. Se program.

Fredsprisinitiativet er en sammenslutning av tidligere fredsprisvinnere, internasjonale og norske aktører som stiller seg kritiske til tildelingen. De mener at en viktig side av EUs utvikling de siste årene handler om militarisering og opprustning. Fredsprisen skal i hovedsak premiere aktører og organisasjoner som i løpet av det siste året har gjort mest for nedrustning og forbrødring. Fredsprisinitiativet mener EU er et politisk prosjekt som ikke oppfyller kravene og at tildelingen er uverdig.

Les mer om Fredsprisinitiativet hos Norges Fredsråd

Nei til EU har satt opp busser fra Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Trondheim.