Fakkelring om den beste matjorda

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Organisasjoner og politiske partier slo tirsdag morgen fakkelring om noe av den beste matjorda i Trøndelag.

Rundt 40 aksjonister fra Sp, Krf, Natur og Ungdom, Bonde- og småbrukarlaget, Bygdeungdomslaget, Miljøpartiet De Grønne og mange lokale bondelag deltok på fakkelmarkeringen. Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Med en økende befolkning trenger vi de matproduksjonsarealene vi har til å dyrke mat på. I tillegg må ny jord dyrkes og beiteressurser utnyttes. Statistisk sentralbyrå har regnet ut at vi de neste 20 årene vil ha en befolkningsvekst i landet vårt på 20%. Da trenger vi en økning i matproduksjonen på 20% i det samme tidsrommet. Det er dette som ligger til grunn i Stortingsmeldinga om mat- og landbrukspolitikk. Da kan vi ikke bygge ned den aller beste matkornjorda vår. Denne kan ikke erstattes med nydyring andre steder i fylket.

Ett dekar (eller et mål, som bonden sier) = 1000m2

1 m2 matkornjord gir 450 gram matkorn, noe som igjen gir et brød på 750 gram.

Ett dekar = 1000 BRØD

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere