Fakkelring om den beste matjorda

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Organisasjoner og politiske partier slo tirsdag morgen fakkelring om noe av den beste matjorda i Trøndelag.

Rundt 40 aksjonister fra Sp, Krf, Natur og Ungdom, Bonde- og småbrukarlaget, Bygdeungdomslaget, Miljøpartiet De Grønne og mange lokale bondelag deltok på fakkelmarkeringen. Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Med en økende befolkning trenger vi de matproduksjonsarealene vi har til å dyrke mat på. I tillegg må ny jord dyrkes og beiteressurser utnyttes. Statistisk sentralbyrå har regnet ut at vi de neste 20 årene vil ha en befolkningsvekst i landet vårt på 20%. Da trenger vi en økning i matproduksjonen på 20% i det samme tidsrommet. Det er dette som ligger til grunn i Stortingsmeldinga om mat- og landbrukspolitikk. Da kan vi ikke bygge ned den aller beste matkornjorda vår. Denne kan ikke erstattes med nydyring andre steder i fylket.

Ett dekar (eller et mål, som bonden sier) = 1000m2

1 m2 matkornjord gir 450 gram matkorn, noe som igjen gir et brød på 750 gram.

Ett dekar = 1000 BRØD

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere