Rundt 40 aksjonister fra Sp, Krf, Natur og Ungdom, Bonde- og småbrukarlaget, Bygdeungdomslaget, Miljøpartiet De Grønne og mange lokale bondelag deltok på fakkelmarkeringen. Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Med en økende befolkning trenger vi de matproduksjonsarealene vi har til å dyrke mat på. I tillegg må ny jord dyrkes og beiteressurser utnyttes. Statistisk sentralbyrå har regnet ut at vi de neste 20 årene vil ha en befolkningsvekst i landet vårt på 20%. Da trenger vi en økning i matproduksjonen på 20% i det samme tidsrommet. Det er dette som ligger til grunn i Stortingsmeldinga om mat- og landbrukspolitikk. Da kan vi ikke bygge ned den aller beste matkornjorda vår. Denne kan ikke erstattes med nydyring andre steder i fylket.

Ett dekar (eller et mål, som bonden sier) = 1000m2

1 m2 matkornjord gir 450 gram matkorn, noe som igjen gir et brød på 750 gram.

Ett dekar = 1000 BRØD