Faglig begrunnelse må råde

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

eggproduksjon

Norges Bondelag er kritiske til at bønder kan komme til å måtte legge om produksjonen med kort tidshorisont - og ta regningen - dersom de store matkjedene slutter å selge egg fra høner i miljøinnredede bur.

- Kjedenes ønske om å fase ut egg produsert i miljøinnredninger er ikke faglig begrunnet, mener leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

NorgesGruppen, som er den største matkjedeaktøren i landet, varslet denne uken at de fra 2019 vil fase ut salg av egg fra høner i miljøinnredede bur i. Dermed følger de Rema 1000 og Bunnpris som har bestemt seg for å gjøre det samme. Begrunnelsen fra NorgesGruppen er ifølge Nationen i hovedsak at forbrukerne ønsker egg fra frittgående høner. De peker på at dette er en internasjonal trend, og de ønsker å gå i denne retningen for å tilfredsstille kundens behov.

- Norske bønder produserer det forbrukerne vil ha. Vi benytter to måter å produsere egg på i dag og de er likestilte når det gjelder dyrevelferd ifølge fagmiljøer og myndigheter, sier Lars Petter Bartnes.

Avgjørelsen skaper sterke reaksjoner blant eggprodusenter. De frykter nye, store investeringer opp mot to millioner kroner per bruk. Over 200 bønder har miljøinnredede bur i dag og mange av disse har allerede investert mye i å bedre dyrevelferden. Dette ble gjort etter at forbudet mot tradisjonelle bur ble innført i 2012.

- Det er dramatisk for bonden når rammevilkåra endres vilkårlig og uten faglig belegg. Det er dårlig samfunnsøkonomi å skrote investeringer i milliardklassen uten at en vet at dette gir en forbedring i dyrevelferd, sier Bartnes.

På lag med forbrukeren og god dyrevelferd

En undersøkelse utført av selskapet Epinion på oppdrag fra Norsk Fjørfelag viser at 9 av 10 forbrukere har høy tillit til norsk eggproduksjon.

Det forbrukerne er opptatt av er at eggene har god smak, er ferske, norskprodusert og produsert med god dyrevelferd.  På spørsmål om hva forbrukeren vektlegger ved kjøp av egg svarte hele 41 prosent at pris, smak eller andre faktorer er viktigere enn produksjonsform, selv om det er noe de vurderer når de skal velg egg.

Bonden skal ikke ta regningen

Eggprodusentene har siden 2012 investert nærmere to milliarder kroner i nye innredninger som gir bedre dyrevelferd. Den gang var kjedene med i diskusjon om valg av innredninger og støttet omlegging til både miljøinnredninger og frittgående (innredningen der kalles aviar).

Dersom det skulle bli enda en omlegging er Bondelagslederen klar:

- Dersom miljøinnredning likevel skal fases ut, så må kostnaden dekkes av markedet og ikke av bonden. Tiden fram til 2019 er for kort, her må det gis en lenger tidshorisont og det må gis en kostnadskompensasjon. Nye krav til produksjonsform må gjenspeiles i prisen i markedet, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere