EU vil innføre lov om god handelsskikk

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

ost

EU-kommisjonen la denne uka fram forslag om en lov om god handelsskikk som skal gi mer rettferdig konkurranse i dagligvaresektoren og styrke bondens inntektsgrunnlag. – Stortinget bør la seg inspirere, mener Bondelaget.

Det er ikke bare i Norge at matmakt er et hett tema. EU-kommisjonen har nylig foreslått et nytt EU-direktiv for å hindre urettferdig handelspraksis mellom leverandører og dagligvarekjeder og styrke bondens inntektsgrunnlag i verdikjeden for mat.
 

- Forslaget er svært positivt. En lov om god handelsskikk løser ikke alle utfordringer, men tilfører mer ryddighet i forholdet mellom leverandørene og dagligvarekjedene. Det er det dessverre behov for, også i Norge, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.
 

Kommisjonens forslag er en minimumsstandard for medlemslandene. Direktivet regulerer flere forhold i forhandlingene og avtaler mellom leverandør og dagligvarekjede, herunder ensidige kontraktsendringer, avbestillinger eller endringer av bestillinger i siste liten og sen innbetaling for lett bedervelige matvarer. Kommisjonen vil også opprette et eget ombud eller et uavhengig handelstilsyn i medlemslandene som skal overse at regelverket følges. Regelverket gjelder forholdet mellom små og mellomstore leverandører og store dagligvarekjeder.
 

Lov om god handelsskikk skal behandles i Stortinget

Flere offentlige utvalg har tidligere fastslått at det er behov for en slik lov i Norge, og et forslag ble utarbeidet allerede i 2013. I 2015 besluttet imidlertid regjeringa å legge lovforslaget i en skuff. Arbeiderpartiet har nå fremmet et eget representantforslag om å innføre lov om god handelsskikk. Bondelaget håper forslaget oppnår flertall i Stortinget.
 

- Mens EU tar tak, har i realiteten lite skjedd her hjemme bortsett fra at kjedemakta har økt. Lovforslaget er ferdig utredet og det er absolutt ingenting å vente på, sier Bartnes.
 

Den 19. april inviterer næringskomiteen på Stortinget til åpen høring om Arbeiderpartiets matmaktforslag.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere