Forrige uke kom regjeringen med en lekkasje fra statsbudsjettet for neste år. I forslaget er det satt av 63 millioner kroner til beredskapslager. Landbruks- og matminister Geir Pollestad sa til NTB at målet er å ha hvete for tre måneders forbruk. Mot slutten av tiåret skal 82.500 tonn hvete være i beredskap.

– Den viktigste matberedskapen er den løpende produksjonen over hele landet. Denne produksjonen kan imidlertid variere betydelig over år, og årets kornhøst blir lavere enn vanlig. Det blir ikke mye norsk korn å fylle på i beredskapslagre etter årets kornhøst. Dette understreker behovet for at vi har fysiske beredskapslagre av korn, forteller Hoen.

På sikt er dette et bra tiltak for å øke norskandelen av korn.

Egil Christiopher Hoen

Over hele landet

Korn kan og må lagres over hele landet. Bondelaget mener det er nødvendig med en kombinasjon av lagring sentralt, regionalt og lokalt på gårder.

– Dette forutsetter at beredskapslageret inngår som en del av verdikjeden for korn. At det også legges til rette for at bonden kan ta vare på så mye som mulig av egen avling på eget gårdsanlegg, og at lokale kornmottak har gode nok vilkår til å ta imot og lagre korn i sitt område, sier Hoen.

Ifølge Pollestad skal der være anlegg flere steder rundt om i landet. Private tilbydere skal stå for lagringen, men det skal være statlig styrt og en statlig beredskap, sier han.