Er dette Norges lengste broderkjede?

Publisert 20.05.2014
  • Tips en venn om denne siden

De utallige oppmøtte bønder, bygdeungdom og matglade nordmenn markerte grunnlovsjubileet med en broderkjede før de satte kursen mot Stortinget.

Eidsvoll 2014 markerte sammen med NRK P1 Grunnlovens 200 år med en broderkjede, for å gjenta det eidsvollmennene gjorde på Eidsvoll i 1814.

Med eden «Evig og tro til Dovre faller» viste eidsvollsmennene sitt sterke samhold.

Klokken 11:50 ljomet «Evig og tro til Dovre faller» ut gjennom bakgården til Landbrukets Hus og over store deler av Grønland og Bjørvika. I dag, 200 år etter, er Norges kanskje lengste broderlenke med hundrevis av bønder, bygdeungdom og matglade nordmenn er et faktum!

12:45 går opptoget til Stortinget.

- Kjære stolte matprodusenter, matkonsumenter, forkjempere for norsk landbruk, bygder og næringsliv. Kjære ansvarlige samfunnsborgere. Velkommen til by’n. Trivelig å sjå dokk, sa Bondelagets 1. nestleder Kristin Ianssen i en appell til de oppmøtte.

- Vi samles for å vise norske politikere og hele det norske folk at vår matproduksjon står på spill. Vi har skoa på og vet hvor dem trykker. Dessuten kan vi lese. Regjeringa har skrevet at de har mål om økt matproduksjon, lønnsomhet, variert bruksstruktur og rekruttering. Har de glemt å lese sine egne vedtak?

- Vi vil ha all jord i bruk, vi vil ha bærekraftig og klimasmart matproduksjon. Bruk av gras, korn og beiter skal være vårt særpreg. Listhaug gir oss en politikk som er bra for skibsfarten. Mer soya over de 7 hav!

- Vi hever oss over Sylvi og mindretallsregjeringen. Nå går vi til Stortinget og gir klar bekjed, avsluttet Ianssen.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere