I januar fattet rovviltnemndene i Østfold, Akershus og Oslo og Hedmark vedtak om å utvide den opprinnelige kvoten for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen med fire dyr.  I dag behandlet de samme nemndene klagene på vedtaket. De valgte å opprettholde vedtaket sitt.

- Selv om vi mener det er grunnlag for å utvide kvoten ytterligere, er vi tilfredse med at rovviltnemndene ikke reduserer ekstrakvoten. Nå blir dette en ny test på hvor sterk sentralstyring det skal være i rovviltforvaltningen og hva begrepet «beiteprioriterte områder» betyr for denne regjeringen, sier styremedlem og talsperson for rovviltsaker i Norges Bondelag, Einar Frogner.

Presset øker

Da rovviltnemndene utvidet lisensfellingskvota i januar var det fordi de mente det var kommet til nye opplysninger som påvirket beslutningen fra i sommer om å sette lisensfellingskvota utenfor sona til 12 dyr.  Den opprinnelige kvota ble fylt opp tidlig 3.januar, vedtaket om å ta ut ulveflokkene i Mangen og Hobøl inne i sona ble overprøvd av Klima- og miljødepartementet (KLD) og det er bekreftet nyetablering av ulvepar inne i ulvesonen.

- Hvor mange ulv som til enhver tid befinner seg inne i ulvesona har betydning for de som har dyr på beite utenfor sonen. Blir det for mange inne i sona øker det risikoen for at ulv går ut av sona og inn i beiteprioriterte områder, med de tragiske konsekvensene det medfører for både husdyr og dyreeiere, sier Frogner.

Ingen trussel mot bestandsmål

Norges Bondelag var blant organisasjonene som leverte klage på rovviltnemdenes vedtak om ekstra lisensfellingskvote. Bondelaget mener at ekstrakvota burde vært satt til fem dyr. Det blir nå opp til KLD om de likevel vil redusere kvoten.  En vurdering fra Miljødirektoratet sier at ei ekstrakvote på fire ulv ikke vil være til hinder for å nå bestandsmålet, eller en trussel mot den skandinaviske ulvestammens overlevelse.

- Det finnes dermed heller ikke noe faglig grunnlag for at KLD skal overprøve de regionale rovviltnemndene i denne saken, avslutter Frogner.