Du møter Bondelagstillitsvalgte på Agroteknikk

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Styremedlemmer og fylkesledere; du treffer Bondelagets fremste tillitsvalgte på messa Agroteknikk 2012.

John Deere 4955, vinner av Åpen klasse på Agroteknikk 2012. Du ser den på Lillestrøm.Agroteknikk 2012 finner sted på Norges Varemesse på Lillestrøm 15.-18. november. Agroteknikk er messen hvor alle maskin- og redskapsleverandører til landbruket er samlet. I år legger messen beslag på vel 33 000 m2.  107 utstillere har meldt seg på, og under utstillingen blir det holdt flere foredrag for de som er interessert i faglig påfyll.

Satser på ungdommen

Årets utgave av Agroteknikk har lagt vekt på å skape interesse for utstillinga og for landbruk generelt gjennom en egen satsing på ungdom.På Ungdomstorget oppe på Mezzaninen i hall D blir det også en ungdomskafé med utsikt over messeområdet. Dette blir definitivt stedet for å møte kompiser, se og bli sett under Agroteknikk 2012.

Jessheim videregående skole er en av skolene for dem som vil bli landbruksmekanikere. Agroteknikk 2012 har inngått avtale med skolen om oppbygging og rigging av Ungdomstorget.
 

Kåring av årets lærlinger

 
En annen nyhet på Agroteknikk 2012 er kåring av årets landbruksmekaniker-lærlinger. Hver av de største utstillerne/aktørene nominerer en av sine læringer til konkurransen. Disse er TLIF-medlemmene Felleskjøpet, A-K maskiner, Eikmaskin, Lantmännen Maskin, HCP og Lena Maskin, samt en medlemsbedrift i Redskapsprodusentenes Landslag, RL. Årets lærlinger kåres på utstillerfesten på Agroteknikk 2012. De få en premietur etter messa.
 

Bondelaget på Agroteknikk

På Bondelagets stand på Lillestrøm kan du hver dag treffe styremedlemmer i Norges Bondelag, flere av fylkeslederne og fagpersoner fra Bondelagets sekretariat. Fra standen vil Bondelagets representanter drive medlemspleie og –verving, de vil selge t-skjorter og profileringsmateriell. Samtidig får du også anledning til å møte Bondelagets samarbeidspartnere.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere