- Dette fungerer

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Claude Soudé tok turen fra Frankrike for å fortelle Norges Bondelag hva som fungerer i demonstrasjonens hjemland.

Claude Soudé fortalte om demonstrasjoner i det franske landbruket. Her har bøndene okkupert Champs-Èlysées.

- Jeg kan ikke anbefale norske bønder noen spesiell aksjonsform fordi det avhenger alt av situasjonen. Demonstrasjoner handler om å kommunisere. Det er helt avgjørende at folk forstår hvorfor vi demonstrerer, og at vi får til en dialog. Får vi ikke det til vil vi miste tilliten både hos forbrukerne og bøndene, sa Claude Soudé under representantskapsmøtet til Norges Bondelag torsdag.

Soudè representerer 300.000 medlemmer i den franske bondeorganisasjonen FNSEA. Forskjellene mellom det franske og det norske jordbruket er mange, men i likhet med her hjemme er antallet bønder kraftig redusert de siste tiårene. I 1960 hadde Frankrike 2 millioner bønder, i dag er det 500.000.

- I dag har ikke folk flest noen kontakt med landsbygda og bønder i Frankrike. Derfor må vi finne nye måter å kommunisere våre utfordringer på.

Merker butikkhyllene

En utfordring er lav pris til bonden for jordbruksvarene. Soudé gav de norske bøndene innblikk i flere typer demonstrasjoner som har blitt praktisert.

Et eksempel på en lokal demonstrasjon kan være bønder som går på "prisjakt" i franske dagligvarebutikker. Bøndene merker butikkhyllene med varer hvor som mener de får for lite igjen for. Handlevogner blir fylt med jordbruksvarer, trillet bort til kassen og forlatt. De franske bøndene oppsøker også prisdiskusjoner med butikkeierne.

- Fungerer ikke det demonstrerer vi utenfor lokalene. Her kan butikkeierne få beskyldninger om å være tyver fordi de stjeler fortjenesten vår, sier Soudé.

Traktortog i rushtrafikken

For å få nasjonal oppmerksomhet arrangeres det samkjørte demonstrasjoner i alle regionhovedstader og i hovedstaden Paris. FNSEA har okkupert Champs-Èlysées med gjødsel, halm og drueplanter. De har også kjørt traktortog ut av hovedstaden i rushtrafikken. Gjennom slike aksjoner mener Soudé at de har klart å få landbruket på den politiske agendaen. Blant annet var landbruk tema i det franske presidenvalget i fjor.

- For å få gjennomslag er det ikke bare å sette i gang en demonstrasjon. Demonstrajonen må være ledd i en bredere strategi for kommunikasjon med befolkning og politikere. Politikere må bli gjort oppmerksomme, både før og etter demonstrasjonen, på hvorfor vi gjør som vi gjør.

- Nasjonale demonstrasjoner planlegges lang tid i forveien, og skal vi oppta deler av motorveiene inn til Paris med traktorer må vi søke om tillatelse på forhånd.

Vet lite om bondens pris

Soudé viser til at fordi Frankrike er verdenskjent for å produsere god mat føler forbrukerne fortsatt en tilknytning til den nasjonale matproduksjonen og til de franske bøndene. Likevel har ikke folk flest begrep om hvor mye bondene får betalt for den maten som ligger på fatet.

- Folk flest vet ikke at bare fire prosent av prisen på et brød skyldes prisen på hvete. Vi må vise at det er stor forskjell på fortjeneste i butikk og prisen til bonden.

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere