Det er så enkelt at det må lønna seg å produsera mat

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Matproduksjon må lønna seg. Her er inngangen til appeller, bilder og videoer fra aksjonene.

Først i toget: andre nestleder Brita Skallerud, leder Nils T. Bjørke og første nestleder Berit Hundåla, foto: Per Ole RanbergHan gjekk foran i "Opptog for økt norsk matproduksjon", Bondelagsleiar Nils T. Bjørke, og han var klår i si tale til over 2000 bønder foran kontoret til Statsminister Jens Stoltenberg:

- Landbruksmeldinga er kalt Velkomen til bords. Jens, Sigbjørn, Lars Peder og dei andre i regjeringa inviterte til selskap – og gløymte å sikre mat nok til alle. Stortingets vedtak er ikkje teke på alvor i det tilbodet landbruket fekk. Dei gode måla i meldinga er det ikkje råd å få auga på. Det er oppsiktsvekkande mindre enn ein månad etter Stortingets vedtak, sa Bjørke.

Det må lønna seg å produsera mat i Norge

Det er så enkelt at det må lønna seg å produsera mat i Norge. Fram til landbruks- og matmeldinga vart lagt fram, har Regjeringa i jordbruksoppgjøra tilbode næringa inntektsmogelegheiter som har tilsvart den same kronemessige inntektsveksten som andre grupper i samfunnet. Ja, faktisk har inntektsveksten vorte ørlite betre, fordi nye arbeidsforbrukstal viser at me bønder har vore endå meir effektive enn forutsett i jordbruksoppgjøra.

Inntekt ikkje i nærleiken av andre

- Likevel har ingen produksjonar, verken mjølk, kjøt, egg, grønt eller korn, ei inntekt frå jordbruket i nærleiken av gjennomsnittet for andre grupper i samfunnet. Ei kronemessig lik inntektsutvikling er langt frå nok til å auka matproduksjonen, når inntektene i utgangspunktet ligg så lågt.

Me vart tilbodne ein inntektsvekst under det nivået andre grupper kan forventa seg. Då måtte me reagere, streka Bjørke under med ei tydeleg melding til Regjeringa:

Regjeringa må setja kraft bak eigne mål

- Regjeringa må setja kraft bak eigne mål om å auke norsk matproduksjon over heile landet. Me vil kjempe for eit taktskifte og ei tydeleg satsing!
Me sa under avslutninga av bodstikkestafetten i Oslo i fjor, at dersom det ikkje vart eit løft for norsk matproduksjon ville me samlast i Oslo att, her er me og me kjem att fleire gonger dersom det må til.

Me skal jobbe under slagordet ” kjærleik til norsk mat”.
Me vil auka norsk matproduksjon, men då må det lønna seg å produsera maten, sa Bondelagsleiar Nils T. Bjørke.

Appellen til Bondelagsleiar Nils T. Bjørke

Tydelige appeller for økt norsk matproduksjon

Bilder fra Opptog for norsk matproduksjon

VIDEO fra "Opptog for økt norsk matproduksjon"

Her kan du se video fra aksjoner i Vestfold og litt i fra storaksjonen i Vestfold
 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere