Leder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland.- Jeg støtter bruddet, sier Kathrine Kleveland, leder i Norges Bygdekvinnelag. Dette dreier seg om å sikre en levelig lønn for verdens viktigste yrke, nemlig matprodusenten. I tillegg gir landbruket ringvirkninger i form av annen sysselsetting og verdiskaping lokalt. Mange av våre medlemmer er bønder og mange har etablert nye arbeidsplasser med basis i landbrukets ressurser, kultur og tradisjoner. Å ta vare på norsk matkultur eller norske håndverkstradisjoner blir vanskeligere uten et levende landbruks- og bygdemiljø. Hun oppfordrer derfor medlemmer til å støtte opp under lokale aksjoner rundt om i landet.

Du leser mer på hjemmesidene til Norges Bygdekvinnelag