Budsjett-ros til KrF

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Fjerner skatteforslag og gir mer til MRSA-erstatning.

KrF, her representert ved Line Henriette Hjemdal og Knut Arild Hareide, får budsjettskryt fra Norges Bondelag. Her på besøk på Bondetinget i juni i år.

Kristelig Folkeparti la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2016. I budsjettforslaget går de i mot regjeringas forslag om å fjerne skattefritaket på gårdsoverdragelser innad i familien.

- Det er veldig bra at KrF går inn for å opprettholde denne viktige skatteordninga for landbruket, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Regjeringa foreslag om å fjerne skattefritaket ville fått store konsekvenser for unge bønder som skal ta over gårdsbruk, for enkelte bruk flere hundre tusen kroner. Tre av fire gårdsbruk blir i dag overdratt innad i familien.

- Dette er en svært viktig sak som ville fått konsekvenser for mange. KrF viser her at de tar rekruttering til landbruket på alvor, og det er positivt.

Generalsekretæren er også fornøyd med at de foreslår å øke potten for MRSA-erstatning med 25 millioner kroner.

- Norges Bondelag mener at dette viser at KrF tar folkehelsa på alvor. Vi tar dette som et signal om at KrF ønsker å øke bondens erstatning til å gjelde hele driftstapet bonden får ved sanering ved funn av MRSA-smitte. I dag er egenandelen opp mot 90% for bonden, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere