Budsjett-ros til KrF

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Fjerner skatteforslag og gir mer til MRSA-erstatning.

KrF, her representert ved Line Henriette Hjemdal og Knut Arild Hareide, får budsjettskryt fra Norges Bondelag. Her på besøk på Bondetinget i juni i år.

Kristelig Folkeparti la i dag fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2016. I budsjettforslaget går de i mot regjeringas forslag om å fjerne skattefritaket på gårdsoverdragelser innad i familien.

- Det er veldig bra at KrF går inn for å opprettholde denne viktige skatteordninga for landbruket, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Regjeringa foreslag om å fjerne skattefritaket ville fått store konsekvenser for unge bønder som skal ta over gårdsbruk, for enkelte bruk flere hundre tusen kroner. Tre av fire gårdsbruk blir i dag overdratt innad i familien.

- Dette er en svært viktig sak som ville fått konsekvenser for mange. KrF viser her at de tar rekruttering til landbruket på alvor, og det er positivt.

Generalsekretæren er også fornøyd med at de foreslår å øke potten for MRSA-erstatning med 25 millioner kroner.

- Norges Bondelag mener at dette viser at KrF tar folkehelsa på alvor. Vi tar dette som et signal om at KrF ønsker å øke bondens erstatning til å gjelde hele driftstapet bonden får ved sanering ved funn av MRSA-smitte. I dag er egenandelen opp mot 90% for bonden, sier Per Skorge, generalsekretær i Norges Bondelag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere