Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Regjeringa vil gjøre det dyrere å selge gårdsbruk innad i familien, melder Dagens Næringsliv i dag. Den økte skattebelastninga vil ramme særlig unge bønder.

- Regjeringa stikker nok en gang kjepper i hjulene for unge bønder som ønsker å ta over en gård. Regjeringas uttalelser om å legge til rette for økt rekruttering av unge bønder, blir en provokasjon når de i praksis gjør det motsatte, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Dyrere generasjonsskifter

Regjeringa legger i dag fram sitt forslag til neste års statsbudsjett. Der foreslår de å fjerne skattefritaket ved overdragelse av landbrukseiendommer til neste generasjon. Hoveddelen av gårdssalgene skjer i dag på denne måten. Da hjelper det lite at regjeringa samtidig reduserer skattesatsen for eiendommer som selges på det åpne markedet. Samla sett blir det en kraftig skatteskjerping ved generasjonsskifte på de aktive bruka.

- Dette føyer seg inn i rekka av forslag fra denne regjeringa som gjør det enklere å gå ut av næringa enn å komme inn i den. Minst tre av fire bruk overdras internt i familien. Ved å fjerne skattefritaket gir de unge bønder vanskeligere oppstartsvilkår, sier Bartnes.

Holder ikke det de lover

Også i 2013 økte regjeringa skattebyrden ved gårdsoverdragelser. Da økte skattebelastninga med om lag 500.000 kroner for hvert aktive bruk. Unge bønder får dermed sin andre store skatteskjerpelse på to år.

Det er noe annet enn lovnaden i regjeringsplattformen, der det heter at regjeringa skal ”bruke målrettede skatteendringer for å styrke bondens økonomiske stilling.”

Frykter for rekrutteringa

- Dersom regjeringa ønsker å øke skattebelastningea for landbruket, så må de si det. Å seile under falskt flagg skaper kraftige reaksjoner. Dette er med på å svekke tilliten mellom næringa og regjeringa, sier Lars Petter Bartnes. 

Bartnes er også bekymra for hvem det er regjeringa ønsker å rekruttere til landbruket.

- Jeg frykter at de eneste regjeringa egentlig er opptatt av å rekruttere inn i landbruket, er de som har behov for å plassere kapital. Det bør uroe alle som er opptatt av norsk matproduksjon, avslutter leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.