Brita Skallerud gjenvalgt som andre nestleder

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

 

Valgkomiteen innstilte på Einar Frogner som ny andre nestleder i Norges Bondelag, men Brita Skallerud ønsket å fortsette i vervet og Sogn og Fjordane Bondelags leder Per Hilleren fremmet benkeforslag på gjenvalg av Brita Skallerud.

Hilleren viste til at ledertrioen har fungert utmerket det siste året, og at Brita Skallerud er flink til å kommunisere utad. Forslaget om gjenvalg ble støttet av flere fylkeslag som viste til Britas gode kommunikasjonsevner og hennes kunnskap om landbrukspolitikk.

Fylkeslag som Møre og Romsdal Bondelag ved Birgit Oline Kjerstad og Einar Myki fra Hedmark Bondelag støttet forslaget fra valgkomiteen på Einar Frogner som ny andre nestleder. Begge viste til at Einar Frogner vil tilføre Bondelagets lederskap gode kunnskaper, mediehåndtering og Frogner vil kunne utfordre på en konstruktiv måte.

Brita Skallerud er fra Ullensaker, Akershus og har vært andre nestleder i Norges Bondelag siden 2009.

Einar Frogner er fra Vang, Hedmark, og fortsetter som styremedlem i Norges Bondelag. Einar har sittet i styret siden 2009.

Se samlesak om valget på årsmøtet.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere