Bondetinget: - God dyrevelferd viktig for tilliten

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Lars Petter Bartnes tale
Lars Petter Bartnes på talarstolen under Bondetinget 2018.

- God dyrevelferd er avgjerande for tilliten til norsk mat. Sjølv er vi både gode og dårlege for tida, sa Lars Petter Bartnes då han talte til årsmøtet til Norges Bondelag i dag.

Årsmøtet til Norges Bondelag opna i dag på Lillehammer. I talen sin til Bondetinget snakka leiar Lars Petter Bartnes mellom anna om kor viktig det er å jobbe med dyrevelferd i alle ledd av næringa.

- Tilsynskampanjen til Mattilsynet i Rogaland har avdekka problem med dårleg dyrevelferd hos slaktegris. Regelverket for svinehald er godt, og vi må sørgje for at det blir følgd. Det handlar om haldningar og praksis, sa Bartnes.

Vil utvide dyrevelferdsprogram

Leiaren i Norges Bondelag uttrykte optimisme for det arbeidet som er sett i gang av næringa, med eit eige dyrevelferdsprogram for svin.

- Eg har stor tru på at Dyrevelferdsprogrammet for slaktegris som næringa har sett i gang, vil gje resultat, sa Bartnes, som også tok til orde for å utvide ordninga.

- Det er etablert dyrevelferdsprogram på kylling, og det kan vere riktig å få det på fleire dyreslag.

Heile verdikjeda må ta ansvar

Han oppmoda heile verdikjeda til å ta meir ansvar for å betre dyrevelferden.

- Bonden må få betre system og rutinar, slik at dyra har det bra. Vi som organisasjon må jobbe med haldningar og politikkk, og slakteria og varemottaka må ta ansvar gjennom krav til bonden og rådgjeving. I tillegg er det viktig med eit godt samarbeid med Mattilsynet. Vi må finne gode måtar å samhandle på, understreka Lars Petter Bartnes i talen til årsmøtet.

Landbruk er eit verdival

Han sa at dyrevelferd er ein av dei tre forholda folk er mest opptatt av ved det norske landbruket. Han trekte også fram trygg mat og busetting i heile landet som viktige verdiar ved landbruket i Noreg.

- Landbruk er eit verdival. Næringa sin samfunnkontrakt inneber å sikre at maten er trygg, at vi sikrar dyrehelse og dyrevelferd, at landet har god mattryggleik, at vi bidrar til å minsek klimauttrykket frå næringa, og vi bidrar til busetting og levande bygder, sa Lars Petter Bartnes til dei rundt 300 utsendingane og gjestane i salen.

Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt

Vil hjelpe tørkerammede bønder

Landkreditt Bank har flere råd til de som frykter de vil slite med framover på grunn av tørken. – Vi vil strekke oss langt for å hjelpe tørkerammede bønder, sier konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere