Bondens butikk i Mathallen

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag stiller seg bak etableringen av Bondens butikk i Mathallen i Oslo.

Bondelagsleder Nils T. Bjørke deltok under åpningen av Mathallen i Oslo. Nå kommer Bondens butikk samme sted, arkivfoto: Marthe Haugdal.

 

Den første Bondens butikk vil åpne i Mathallen i Oslo i november 2013.

Dialog og omdømme

- Ved Bondens butikk vil produsentene ta en mer aktiv rolle i dagligvarehandelen. Det er en velegnet måte å oppnå salg direkte til forbruker, komme i dialog med forbrukeren, og bygge et positivt omdømme til norsk landbruk og bønder, heter det i vedtaket Bondelagsstyret fattet. Norges Bondelag støtter etableringen av konseptet Bondens butikk med kr 150 000,-.

Det er styret i Bondens marked som har bestemt å etablere en egen butikk for produsentene som er aktive i sitt regionale Bondens marked.

Formål med etablering av Bondens butikk:

  • Etablere en profilbutikk som kan øke kunnskapen om og interessen for Bondens marked for nye kunder og dermed øke det totale salget.
  • Styrke kundelojaliteten ved økt tilgjengelighet og synlighet
  • Bidra til økt produsentsamarbeid og felles vekststrategier for produsentene i Bondens marked
  • Skape et produsentstyrt butikkalternativ der overskuddet går til bonden.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere