Bøndenes rolle må anerkjennes og løftes fram

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-En investering i landbruk gir god og langsiktig økonomisk avkastning. NBC sender brev til de nordiske ministrene.

Illustrasjonsfoto: Mats OlsenNår de nordiske landbruks-, mat og fiskeriministrene møtes til sommermøte i Trondheim 26.-29. juni, har de også med seg en tydelig melding fra NBC - Nordens Bondeorganisationers Centralråd:

Bøndenes unike rolle

-De nordiske bøndenes unike rolle som matprodusent, leverandør av kulturlandskap, grønne tjenester og energi må anerkjennes og løftes fram. Rammevilkårene må legges til rette for et framtidsrettet og bærekraftig landbruk basert på nordiske ressurser, der bøndene har gode nok arbeidsforhold og inntektsmuligheter for å sikre rekruttering i neste ledd.

NBC oppfordrer de nordiske ministrene å legge vekt på følgende:

  • Mer fokus på landbruket i Nordisk Råds strategi for grønn vekst
  • Legge til rette for bruk av potensialet forproduksjon av ren energi som ligger i det nordiske landbruket
  • Etablere en framtidsrettet strategi for de nordiske landbruket som sikrer en omfattende forskningsinnsats for å håndtere klimaproblemene
  • En klar strategi foroppfølging på Rio+20-møtet: Uten landbruk vil overgangen til grønn bærekraftig økonomi ikke lykkes.

Landbruket har en nøkkelrolle

-Det nordiske landbruket har mange funksjoner ut over å produsere rene og gode råvarer, holde kulturlandskapet i hevd og sørge for sysselsetting innen matvareproduksjon og treindustri. Et aktivt drevet landbruk danner grunnlag for verdiskaping og sysselsetting i andre næringer. I distriktene har landbruket en nøkkelrolle for opprettholdelse av bosetting, infrastruktur og velferd, heter det i brevet som er sendt de norske landbruks-, mat og fiskeriministrene.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere