Bøndenes rolle må anerkjennes og løftes fram

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-En investering i landbruk gir god og langsiktig økonomisk avkastning. NBC sender brev til de nordiske ministrene.

Illustrasjonsfoto: Mats OlsenNår de nordiske landbruks-, mat og fiskeriministrene møtes til sommermøte i Trondheim 26.-29. juni, har de også med seg en tydelig melding fra NBC - Nordens Bondeorganisationers Centralråd:

Bøndenes unike rolle

-De nordiske bøndenes unike rolle som matprodusent, leverandør av kulturlandskap, grønne tjenester og energi må anerkjennes og løftes fram. Rammevilkårene må legges til rette for et framtidsrettet og bærekraftig landbruk basert på nordiske ressurser, der bøndene har gode nok arbeidsforhold og inntektsmuligheter for å sikre rekruttering i neste ledd.

NBC oppfordrer de nordiske ministrene å legge vekt på følgende:

  • Mer fokus på landbruket i Nordisk Råds strategi for grønn vekst
  • Legge til rette for bruk av potensialet forproduksjon av ren energi som ligger i det nordiske landbruket
  • Etablere en framtidsrettet strategi for de nordiske landbruket som sikrer en omfattende forskningsinnsats for å håndtere klimaproblemene
  • En klar strategi foroppfølging på Rio+20-møtet: Uten landbruk vil overgangen til grønn bærekraftig økonomi ikke lykkes.

Landbruket har en nøkkelrolle

-Det nordiske landbruket har mange funksjoner ut over å produsere rene og gode råvarer, holde kulturlandskapet i hevd og sørge for sysselsetting innen matvareproduksjon og treindustri. Et aktivt drevet landbruk danner grunnlag for verdiskaping og sysselsetting i andre næringer. I distriktene har landbruket en nøkkelrolle for opprettholdelse av bosetting, infrastruktur og velferd, heter det i brevet som er sendt de norske landbruks-, mat og fiskeriministrene.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere