Bøndene synes forhandlingene er viktige

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

85 prosent av bøndene mener jordbruksforhandlingene er svært viktig eller viktig for inntektsmulighetene.

Jordbruksforhandlingene er viktige for inntektsmulighetene, arkivfoto: Marthe Haugdal.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor (LU) har gjort for Norges Bondelag, svarer 53 prosent av de spurte at jordbruksforhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene på garden. 32 prosent mener de er viktige. I 2008 svarte 59 prosent svært viktig, 27 prosent viktig.

Viktigst for mjølkeprodusentene

Det er mjølkeprodusentene som legger størst vekt på jordbruksforhandlingene. 60 prosent av produsentene mener forhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene, mens 29 prosent betrakter forhandlingene som viktige.. Lavest oppslutning er det hos produsenter av grønnsaker, frukt, bær og blomster der 42 prosent mener jordbruksforhandlingene er svært viktige.

Vest, Trøndelag og Nord-Norge

Samtidig viser tallene at det er bønder fra Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge som mener at jordbruksforhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene. I Vest-Norge svarer 58 prosent svært viktig, 26 prosent viktig, mens tallene for Trøndelag og Nord-Norge er henholdsvis 60 prosent og 32 prosent.

Bondelagets temaside jordbruksavtalen

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere