Bøndene synes forhandlingene er viktige

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

85 prosent av bøndene mener jordbruksforhandlingene er svært viktig eller viktig for inntektsmulighetene.

Jordbruksforhandlingene er viktige for inntektsmulighetene, arkivfoto: Marthe Haugdal.I en undersøkelse Landbrukets Utredningskontor (LU) har gjort for Norges Bondelag, svarer 53 prosent av de spurte at jordbruksforhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene på garden. 32 prosent mener de er viktige. I 2008 svarte 59 prosent svært viktig, 27 prosent viktig.

Viktigst for mjølkeprodusentene

Det er mjølkeprodusentene som legger størst vekt på jordbruksforhandlingene. 60 prosent av produsentene mener forhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene, mens 29 prosent betrakter forhandlingene som viktige.. Lavest oppslutning er det hos produsenter av grønnsaker, frukt, bær og blomster der 42 prosent mener jordbruksforhandlingene er svært viktige.

Vest, Trøndelag og Nord-Norge

Samtidig viser tallene at det er bønder fra Vest-Norge, Trøndelag og Nord-Norge som mener at jordbruksforhandlingene er svært viktige for inntektsmulighetene. I Vest-Norge svarer 58 prosent svært viktig, 26 prosent viktig, mens tallene for Trøndelag og Nord-Norge er henholdsvis 60 prosent og 32 prosent.

Bondelagets temaside jordbruksavtalen

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere