Bondelaget utfordrer stortingsgruppene

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag vil drøfte landbrukets utviklingsmuligheter med partienes stortingsgrupper.

Bondelaget inviterer gruppene fra partiene på Stortinget til møter i Landbrukets Hus. Bakgrunnen for møtene skal være den vedatte stortingsmeldinga "Velkommen til bords" som trekker opp viktige målsettinger for norsk matproduksjon og landbruk.

- Økt matproduksjon basert på norske ressurser står senralt. I lys av dette ønsker Norges Bondelag å drøfte landbrukets utviklingsmuligheter fram mot de kommende jordbruksforhandlingene og stortingsvalget til høsten, heter det i invitasjonen der Bondelaget også åpner for å drøfte andre saker og temaer.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere