Bondelaget søker bondelagskokk 2013-2014

Av ,
  • Tips en venn om denne siden

Søker engasjerte kokker som brenner for norske råvarer og norsk landbruk.Nåværende bondelagskokk, Kurt Sverre Øraas, er med i juryen
.

- Vi vil at stipendet skal bidra til å forsterke og utvikle den norske matkulturen gjennom matglede og mathistorie, fra bonde via kokk til forbruker, sier rådgiver Kari Marte Sjøvik i Bondelaget.

Bondelagets kokkestipend har en varighet på to år, og er på 100.000 kroner. Pengene skal nyttes i et nært samarbeid med bønder og lokalmatprodusenter. Det skal også bidra til å forsterke og utvikle den norske mat­kulturen gjennom matglede og matstolthet.

- Undersøkelser viser at nordmenn ønsker mer norsk og kortreist mat. Samarbeidet mellom bondelagskokken og lokale matprodusenter er viktig for få fram det lokale matmangfoldet vi har i Norge på en bra måte, ifølge Sjøvik.

Søknadsfristen er satt til 17. november. Stipendvinneren plukkes ut av en jury der Norges Bondelag, nåværende bondelagskokk, dagligvarehandelen og reiselivsnæringen er representert.

Tidligere stipendvinnere

Nåværende bondelagskokk er Kurt Sverre Øraas, daglig leder ved Curtisen på Fredriksten festning i Halden.

- Jeg har hatt to veldig spennende år som bondelagskokk. Jeg har lært enda mer om norske råvarer, og ikke minst det norske landbruket. Jeg har møtt de som dyrker råvarene, sett på nært hold hvor maten kommer fra og lært om systemet rundt. Å få være med å profilere norsk mat og det norske landbruket har vært veldig spennende. Det er noe jeg kan tenke meg å jobbe med også i framtida, sier Øraas. 

Kokken fra Halden sitter selv i juryen når ny bondelagskokk skal kåres. Han mener det er viktig at den kommende bondelagskokken også har et sterkt ønske om å fremme de norske råvarene og det norske landbruket.

- Man må ha virkelig lyst til å være med på å fremme det norske landbruket. Landbruket og råvarene skal stå i fokus, ikke sitt egen navn eller sin egen bedrift. Vi må snakke råvarer og landbruk, og være oppriktig engasjert. Det er viktig.

To år som bondelagskokk

Øraas er den åttende Bondelagskokken, men den første til å få stipendet for to år.

- Å endre stipendet fra ett til to år var en viktig endring. Med to år får bondelagskokken bedre tid til å gjennomføre planene, forteller Sjøvik.

Stipendet lyses nå ut for niende gang, og blant tidligere stipendvinnere er Harald Berger, Charlotte O. Mohn, Hanne Frosta, Mikael Forselius og Inge Johnsen.

Slik kan du søke

Søkere til Bondelagets kokkestipend 2013-2014 skal inneholde en beskrivelse på hvordan du vil bruke stipendmidlene, og hvordan du har, og i kommende år ønsker, å samarbeide med bønder og lokalmatprodusenter. Beskriv også hvorfor du synes det er viktig å bruke norske råvarer i arbeidet ditt, hvorfor du vil være det beste valget til å være bondelagskokk i de kommende to årene. Legg også ved navn, adresse og CV – gjerne med referanser.

 

Søknad sendes til: bondelaget@bondelaget.no

Søknadsfrist er 17. november 2012

 

For spørsmål og informasjon, kontakt Kari Marte Sjøvik på tlf. 22054544 eller på e-post.

Her kan du lese mer om Bondelagets kokkestipend.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere