Bondelaget på plass i Berlin

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes er på plass i Berlin som en del av næringsdelegasjonen til landbruksminister Jon Georg Dale. I år skal delegasjonen diskutere hva som skal til for å bygge Matnasjonen Norge.

Alle deltagerne har kommet med egne innspill i forkant av møtet, også Bondelaget. I løpet av  dagen skal delegasjonen jobbe i grupper som skal konkretisere en såkalt handlingsplakat for hva Matnasjonen Norges skal være innen 2030.

-Jeg håper vi klarer å konkludere med et dokument som kan realisere Matnasjonen Norge. Nå gjenstår å konkretisere hvordan dette skal gjøres, sier Lars Petter Bartnes.

Hva er Matnasjonen Norge

Næringsdelegasjonen møtes i forkant av åpningen av den internasjonale mat- og reiselivsmessa Grüne Woche 2018 (IGW) som åpner fredag 19.januar. Delegasjonen består av en rekke aktører innen mat og reiseliv, og møtet ble åpnet av Gunnar Waagen, styreleder i Tingvollost og i Norsk Gardsost. Han oppmuntret deltagerne til å jobbe med det som samler alle, nemlig stolthet over norsk mat.

Resultatet av dagens jobbing vil bli presentert av landbruksministeren under en pressekonferanse senere i dag. Føringene fra mat- og landbruksdepartementet har vært at Matnasjonen Norges skal bygge på en nasjonal historie om mat og drikke, må omfatte produkter fra både land og sjø, og inkludere både volumproduksjon og lokalmat.

Tre regioner

På messen er det i år smaken av Fjell-Norge, fjordene og Trøndelag  om skal representere Norge. Tilsammen skal 95 utstillere fra de tre regionene servere nær 400.000 besøkende det beste Norge har å by på av lokal mat og reiseopplevelser.

– Det er flott at Norge viser fram det vi har av god norsk mat til de besøkende i Berlin. Det er en god mulighet for den enkelte produsent og bedrift å vise fram sine produkter og sitt område. Jeg gleder meg til å treffe årets utstillere, sier Lars Petter Bartnes.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere