Bondelaget leter etter bondevenner

Publisert 01.04.2014
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag berømmer de som fremmer norsk landbruk. Og flere skal det bli.

I vår lanserte Bondelaget kampanjen «Norge trenger bonden». Norges Bondelag vet at det fins mange som er glade i norske råvarer, norsk landbruk og kulturlandskap. Som et ledd i kampanjen leter nå Bondelaget etter disse.

De som har gjort noe spesielt for å fremme norsk matproduksjon, fortjener en påskjønnelse. Alle liker å bli satt pris på det de gjør, og det er viktig for norske matprodusenter å være i positiv dialog med samfunnet rundt dem. Å få positiv oppmerksomhet fra Bondelaget blir som regel veldig godt mottatt! Våre lokallag og fylkeslag deler i disse dager ut diplomer, forkler. heder og ære.

Her er noen av våre bondevenner hittil:

T.v: Ragnhild Holm og Peter Birkeland i «For smakens skyld AS» ble tildelt diplomet etter fantastiske småretter servert i politikermøte. 

T.h: På årsmøtet til Hordaland Bondelag ble Kari Traa utnevnt til Bondevenn. Kari Traa tenker nytt og friskt, og setter fokus på distriktet.

 

 

 

 

Fra venstre: Anveig Nybø utnevnes til bondevenn av Elin Røed for å framsnakke landbruket ved alle anledninger og for kloke tanker og innspill i landbruksdebatten.

De ansvarlige på kjøkkenet på Rica Olrud Hotell utenfor Hamar i Hedmark er kåret til bondevenner for å være bevisste på bruk av lokale råvarer.

Telemark Bondelag vil sette de flotte råvarene landbruket produserer i fokus. De starter derfor med å utnevne de ansatte ved Norgesmøllen Skien.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere