Bondeframsnakk ga årsforbruk av ost

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

- Vi glemmer av og til de som lager maten vår, sier Silje Lundberg fra Tromsø.


Asgeir Slåttnes, leder i Troms Bondelag, overrekte premien til vinner Silje Lundberg.


Norges Bondelag arrangerte i forkant av jordbruksforhandlingene 2014 en konkurranse hvor en kunne framsnakke norske bønder og vinne et årsforbruk av ost.

Med teksten ”Bonden gir meg korn til brødet, melk til frokostblandinga og deilig ost til både brødskiva og middagen. Jeg elsker bonden!” ble Silje Lundberg kåret til den beste framsnakkeren. Tromsøjenta får derfor kose seg med ost for 3500 kroner i 2015.

- Vinnerteksten får fram at man gjennom hele dagen har behov for råvarer fra bonden og landbruket. Derfor er det flott at den innsatsen norske bønder legger ned for å produsere trygge norske råvarer blir framsnakket, sier leder Asgeir Slåttnes i Troms Bondelag etter å ha overrekt gavekortet til Lundberg på vegne av Bondelaget.

Lundberg forteller at hun ble både overrasket og glad da hun fikk vite at nettopp hun hadde gått av med seieren, og forteller at hun synes det er viktig at det norske landbruket opprettholdes og styrkes.

Ved å sikre miljøvennlig landbruk og hele landet, basert på norske ressurser, kan vi gjøre nettopp det. Den norske selvforsyningen må bedres og norsk matproduksjon må være basert på norske ressurser og ikke importerte råvarer. Vi glemmer av og til de som lager maten vår, jeg ville bidra til å vise den fantastiske jobben som bøndene over hele landet gjør, sier Lundberg.

Et årsforbruk med ost er 18.24 kg (2013), og ifølge SSB bruker nordmenn i gjennomsnitt 3000 kroner per år (2012).

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere