Da KrF gikk inn i den borgerlige regjeringen tidligere denne måneden ble partiets fungerende leder Olaug Bollestad minister for landbruk og mat. På kornkonferansen på Oslo Kongressenter i dag møtte hun representanter for en stor del av næringa hun nå skal råde over.

- Det er med respekt og stor entusiasme jeg går løs på dette. Jeg er ikke noe oneman-show, men er opptatt av dialog og kontakt og av å kunne spille hverandre gode, sa Bollestad.

Bollestad fortalte at i prosessen som ledet opp til at KrF gikk i regjering spilte samtlige fylkeslag inn ønske om at partiet skulle overta Landbruks- og matdepartementet. Bollestad mener også at KrF har fått godt gjennomslag i landbrukspolitikken gjennom den nye regjeringsplattformen.

- Vi kom ikke til de forhandlingene for å bytte landbrukspolitikken vår for andre saker, sa hun.

Videre gikk hun gjennom en del av hovedpunktene i den landbrukspolitikken som hun nå skal utøve på vegne av flertallsregjeringen. Jordbruksforhandlingene, importvernet, samvirkebasert markedsregulering og et eiendomsregelverk som sikrer den selveiende bonde er noe av det som skal ligge fast. Hun understreket også at Norge trenger både større og mindre gårdsbruk.

- Hele regjeringa stiller seg nå bak dette, sa statsråden.

Ting endrer seg

Bollestad pekte også på en rekke faktorer som gjør at landbruket må tilpasse seg i framtiden. Et eksempel er værsituasjonen som jordbruket i store deler av landet opplevde i fjor sommer med lang tørke påfulgt av en periode med kraftig nedbør.

- Vi må være innstilt på at ting endrer seg. Jeg vil legge til rette for et mer robust jordbruk i møte med ekstremvær og klimaendringer, sa ministeren som også viser til skiftende mattrender, fallende befolkningsvekst og behovet for å redusere matsvinn og utslipp av klimagasser som relevant for framtidens landbruk.

En av de største utfordringene for landbruket i dag er overproduksjon. Selv om landbruket har ansvaret for balansering av markedene vil ikke Bollestad overlate det til næringa alene å rette opp i dagens situasjon.

- God markedsbalanse er viktig. Ingen tjener på overproduksjon. Bøndene taper på det, og samfunnet taper på det. Det er derfor ikke bare næringa som skal rydde opp i det, sa Bollestad.

Ikke så verst

Første mann på podiet etter Bollestad var Bondelagets leder, Lars Petter Bartnes. Han ønsket statsråden velkommen til en av landets viktigste næringer.

- Du sitter nå med ansvaret for å navigere norsk matproduksjon framover. Om regjeringsplattformen vil jeg si: Statsråd; dette var ikke så verst, sa Bartnes.

Trenger deltidsbrukene

Bartnes var likevel kritisk til at det gjøres et skille mellom deltids og heltidsbruk i plattformen når det kommer til inntektsutvikling. Bondelagets bekymring er at deltidsbrukene vil bli nedprioritert.

- Jeg ber statsråden merke seg at det effektivt og robust å ha deltidsbruk. Mangfoldet er avgjørende for å kunne drive jordbruksarealene over hele landet.  Dette har vi jo diskutert en del med regjeringa før, og her må det vises vilje, sa Bartnes som også trakk fram verninga av eiendomsregelverket som en av de positive delene med regjeringsplattformen.

- Landbruket vårt er begunstiget med at mange eier litt og få eier mye. Dersom dette endrer seg vil vi komme på ville veier. For det første vil det ikke la seg reversere og for det andre vil det utvikle næringa i en annen retning enn både den retninga plattformen setter eller den KrF ønsker.