– Bærekraft handler om å se lenger enn denne Stortingsperioden, lenger enn din tid på gården, og å bruke gårdsressursene og naturressursene, sa Bollestad og poengterte at dette har Krf vært opptatt av de siste åtte årene, enten de har vært i regjering eller utenfor.

Statsråden trakk parallellen til bærekraft også i forhandlingene om frihandelsavtale med Storbritannia. Hun betegnet forhandlingene som svært vanskelig.

– Vårt utgangspunkt var ingen nye kvoter, verken på meieri, storfe eller sau/lam. Vi sikret disse arbeidsplassene, og ga noe på svin og kylling. Det tilsvarer 0,2 prosent av den norske produksjonen, sa Bollestad. Hun forsikret om at regjeringa har gitt importkvoter på områder der vi ikke kan fylle det norske markedet i dag.

Statsråden snakket om den varslede stortingsmeldinga om dyrevelferd. – Jeg vil komme med en stortingsmelding om dyrevelferd, for å bygge opp kompetansen og å sikre det nivået vi har på dyrevelferd, sa Bollestad. Hun pekte også på bildene fra svinefjøs som NRK nylig har vist, og at det er stygge bilder. – Det handler om tilliten til norsk landbruk, slo hun fast.

Statsråden ar imponert over landbruket under pandemien: - Jeg har hatt stor glede av å samarbeide med bondelaget. Vi kan diskutere så busta fyker, men vi har tillit og tror på at vi vil norsk landbruk vel. Det har aldri vært produsert så mye mat som i fjor. Bøndene stilte opp når det var som verst. Bare av den grunn, skulle jeg ønske vil fikk til forhandlinger i år, sa Bollestad.