Bli agronom!

Av Solveig Skogs,
  • Tips en venn om denne siden

1. mars er søknadsfristen til videregående skole. Fristen gjelder også for mange agronomutdanninger for voksne.

Grønnruss fra Tomb vgs Foto: Knut Olav ØvreeideNorges Bondelag mener at alle utøvere i landbruket skal ha grunnleggende kompetanse innen produksjon og drift. Med grunnleggende kompetanse mener vi landbruksutdanning (agronom/gartner) i videregående skole eller tilsvarende. I tillegg trengs ungdom med landbruksutdanning til jobber innen rådgiving, utdanning, forskning og forvaltning.

For ungdom

Utdanningsprogram naturbruk gir en god start for ungdom som ønsker landbruksutdanning på alle nivå.

Etter Vg1 naturbruk og Vg2 landbruk og gartnernæring er det tre valgmuligheter:

  • Vg3 landbruk (yrkeskompetanse agronom)
  • Vg3 gartnernæring (yrkeskompetanse gartner)
  • Vg3 studieforberedende naturbruk (studiekompetanse)

Husk: Ungdom har nå rett til å ta studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning. Man kan altså få både agronomutdanning og studiekompetanse på fire år.

Yrkesutdanning for voksne

Flere naturbruksskoler/kompetansesenter tilbyr utdanning som agronom eller gartner som er spesielt tilrettelagt for voksne. Kontakt tilbyder for informasjon om hvordan den enkelte utdanning er organisert, se lenk nedenfor.

Les mer:

Norges Bondelag vil:

  • Jobbe for god landbruksfaglig utdanning for ungdom som skal inn i næringa, og at det utvikles fagskoletilbud innen landbruk og grønt entreprenørskap
  • Sikre høy agronomisk kompetanse gjennom gode kompetansetilbud for alle yrkesutøvere i landbruket
  • Arbeide for bedre samordning av rådgivningstjenstene i landbruket for å sikre bonden kompetent og effektiv rådgivning
  • Kreve høy landbruksfaglig kompetanse i offentlig forvaltning.
Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere