Beitetilskuddet skal ta hensyn til rovdyrtap

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Partene i jordbruksoppgjøret enige om ny ordning.

Under jordbruksoppgjøret i fjor ble partene enige om å vurdere ordninger som tar henyn til rovdyrtap på utmarksbeite i forbindelse med utmåling av utmarksbeitetilskuddet. I sluttprotokollen fra oppgjøret heter det:

 "For søknad om tilskudd til dyr på utmarksbeite er det  opp til at man i søknads­omgangen i oktober skal oppgi antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr tatt inn fra utmarksbeite. Mellom disse tidspunktene må det være minimum 5 uker. Partene er enige om at Landbruksdirektoratet skal vurdere muligheten for at å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite."

I et møte tirsdag ble partene enige om at utmålingen av utmarksbeitetilskudd til sau/lam skal gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum fem uker. I beregningen skal dyr sluppet telle med 0,7 og dyr sanket skal telle 0,3. 

Tilfreds med løsning

- Vi er tilfreds med å kommet fram til løsning som ivaretar de med store rovdyrtap. Dette er et spørsmål fra jordbruksforhandlingene som det nå er enighet omkring, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

Det nye forvaltningssystemet for produksjonstilskuddene (eStil PT) vil bli satt i verk med første søknadsomgang i mai 2017 og oktober 2017 for utbetaling i februar 2018. 

For de øvrige dyreslagene oppgis antall dyr som har oppfylt beitetidskravet. 

Søknadsfrist for beitetilskuddene er 15.oktober 2017. Dyr som er slaktet før denne datoen, men som har oppfylt kravene til beitetid vil være tilskuddsberettiget. 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere