Beitetilskuddet skal ta hensyn til rovdyrtap

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Partene i jordbruksoppgjøret enige om ny ordning.

Under jordbruksoppgjøret i fjor ble partene enige om å vurdere ordninger som tar henyn til rovdyrtap på utmarksbeite i forbindelse med utmåling av utmarksbeitetilskuddet. I sluttprotokollen fra oppgjøret heter det:

 "For søknad om tilskudd til dyr på utmarksbeite er det  opp til at man i søknads­omgangen i oktober skal oppgi antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr tatt inn fra utmarksbeite. Mellom disse tidspunktene må det være minimum 5 uker. Partene er enige om at Landbruksdirektoratet skal vurdere muligheten for at å ta hensyn til rovdyrtap på utmarksbeite."

I et møte tirsdag ble partene enige om at utmålingen av utmarksbeitetilskudd til sau/lam skal gjøres gjennom et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet på utmarksbeite og antall dyr sanket fra utmarksbeite etter minimum fem uker. I beregningen skal dyr sluppet telle med 0,7 og dyr sanket skal telle 0,3. 

Tilfreds med løsning

- Vi er tilfreds med å kommet fram til løsning som ivaretar de med store rovdyrtap. Dette er et spørsmål fra jordbruksforhandlingene som det nå er enighet omkring, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge. 

Det nye forvaltningssystemet for produksjonstilskuddene (eStil PT) vil bli satt i verk med første søknadsomgang i mai 2017 og oktober 2017 for utbetaling i februar 2018. 

For de øvrige dyreslagene oppgis antall dyr som har oppfylt beitetidskravet. 

Søknadsfrist for beitetilskuddene er 15.oktober 2017. Dyr som er slaktet før denne datoen, men som har oppfylt kravene til beitetid vil være tilskuddsberettiget. 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere